Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid

Het pensioenfonds stelt het beleggingsbeleid vast. Dat is een nauwkeurig en uitvoerig proces dat samen met externe adviseurs wordt doorlopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde rekenmodellen en gestructureerde onderzoeken. In het kort komt het erop neer dat we een afweging maken tussen het rendement en het risico voor de toekomstige pensioenuitkeringen. Welke verhouding optimaal is voor het pensioenfonds hangt af van de risicohouding en andere voorkeuren van het fonds. Uiteindelijk mondt dit uit in een verdeling van ons vermogen over verschillende beleggingscategorieën. Elk jaar wordt dit vastgelegd in het beleggingsplan.

Het rendement

Het is natuurlijk belangrijk dat we een goed rendement halen. De afgelopen jaren zag het resultaat er zo uit.

Het gemiddelde rendement van de afgelopen vijf jaar was dus ongeveer 7,5%. Een stuk hoger dan de rente van de afgelopen vijf jaar!

Weetje

Dit is een tip op de content pagina

Duurzaam beleggen

Wij vinden dat de verantwoordelijkheid van ons als pensioenfonds verder gaat dan het maken van een goede afweging tussen risico en rendement. Als lange termijn belegger hebben we ook een duurzame functie. In ons duurzaam beleggen beleid is vastgelegd welke thema’s het pensioenfonds en haar deelnemers belangrijk vindt, wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn en hoe het beleid nu geïmplementeerd is. Eind 2018 heeft Pensioenfonds Meubel het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant Pensioenfondsen ondertekend en de verplichtingen die hieruit volgen zullen wij ook stap voor stap implementeren.