Deze mensen zorgen voor jouw pensioen

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen van de pensioenpremies, het op tijd en correct communiceren over je pensioen. Maar bijvoorbeeld ook voor het uitbetalen van alle pensioenen. Voor de verschillende verantwoordelijkheden van het bestuur, wordt samengewerkt met externe specialisten. Het bestuur ziet erop toe dat de externe partners hun rol goed vervullen tegen een redelijke prijs.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee uitvoerende bestuurders en zes niet-uitvoerende bestuursleden uit de branche: drie namens de werkgevers, twee namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden. De niet-uitvoerende bestuursleden (met inbegrip van de onafhankelijk voorzitter) houden toezicht op de onafhankelijke uitvoerende bestuursleden.

Het verantwoordingsorgaan

De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan is het beoordelen van het beleid van het bestuur en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. In dit orgaan is ook de medezeggenschap belegd. In het 12-koppige Verantwoordingsorgaan zitten 4 deelnemers, 4 gepensioneerden en 4 werkgevers. Samen beoordelen zij het beleid en de uitvoering daarvan. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden? Jaarlijks geeft het Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.