Wat kost het pensioenfonds

De kosten voor pensioenbeheer

De kosten voor pensioenbeheer waren in 2018 € 107 per deelnemer en gepensioneerde. Dit is iets lager dan het gemiddelde van € 111 in 2018. Pensioenfonds Meubel wil de kosten blijven verlagen. Het samengaan met Pensioenfonds Houthandel gaat hier hopelijk ook aan bijdragen: dankzij schaalvoordeel, hopen we dat de kosten gaan dalen.

De kosten voor vermogensbeheer

Het kost geld om geld te beleggen. Denk aan transactiekosten, maar ook beheerkosten. De kosten voor vermogensbeheer waren in 2018 0,6% van het belegd vermogen. 

Weetje

Dit is een tip op de content pagina

Salarissen

Het pensioenfonds heeft geen mensen in dienst. Maar we betalen wel een vergoeding aan bestuursleden en de leden van het verantwoordingsorgaan. Door de sector zijn er afspraken gemaakt over de hoogte van deze vergoedingen. Pensioenfonds Meubel betaalt de minimumvergoeding.