Overslaan en naar de inhoud gaan

Beloningsbeleid

Het pensioenfonds heeft geen mensen in dienst. Maar we betalen wel een vergoeding aan bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en de leden van de onafhankelijke auditcommissie.

Beloning

Bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding. Ten aanzien van het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur gekozen voor een vergoeding afgeleid van de SER-vacatiegeldregeling. Voor de auditcommissie is besloten een beloning toe te kennen in de vorm van een vast bedrag per jaar.