Privacy en cookies

Over Pensioenfonds Meubel

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (‘Pensioenfonds Meubel’) regelt de pensioenen voor iedereen die in de Meubel werkt. Als pensioenfonds houden wij ons bezig met de uitvoering van het pensioenreglement en beheren wij de pensioengelden voor onze deelnemers en pensioengerechtigden.

Het beschermen van jouw privacy is één van onze kernwaarden. Vertrouwelijke informatie, waaronder je persoonsgegevens, worden vertrouwelijk en zorgvuldig door ons behandeld. Pensioenfonds Meubel verwerkt en bewaart alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om jouw pensioenregeling uit te kunnen voeren.

Privacy

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens? Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en met wie delen wij jouw persoonsgegevens? En wat zijn jouw rechten? Voor deze vragen en de antwoorden hierop verwijzen wij je graag naar onze privacy verklaring.

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat we met pagina’s van deze website meesturen en dat door je browser op de harde schrijf van je computer, je tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Ons beleid
Wij hanteren hierbij het volgende beleid:
1. wij gebruiken functionele cookies voor een optimale werking van onze website (als je de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren);
2. voor overige cookies geldt dat de bezoeker vooraf toestemming moet geven, waarbij hij of zij te zien krijgt;
    - welke informatie over hen wordt verzameld;
    - hoe deze informatie wordt verzameld (cookies, scripts of beacons) en;
    - wat wij met deze informatie doen;
3. de cookies bevatten geen herleidbare persoonsgegevens;
4. de informatie uit cookies worden nooit aan derden verstrekt;
5. het meten en analyseren van websitebezoek, bijvoorbeeld via Google Analytics, vindt volledig geanonimiseerd plaats;
6. een vaste bewaartermijn;
    - het onthouden van je keuzes en invoer (3 maanden);
    - feedbackmogelijkheid (1 week);
    - meten en analyse van websitebezoek (1 jaar).

Toelichting: wat verstaan wij onder beacons en scripts?
Een beacon is een kleine grafische afbeelding in een e-mail of webpagina die verborgen is voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden of de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft. Scripts zijn ‘opdrachten’ voor de webbrowser om bepaalde taken uit te voeren, zoals het activeren van een beacon.

In- en uitschakeling en verwijdering
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en de help-functie van uw browser.

Toezicht op cookie gebruik
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl) houdt toezicht op het plaatsen en gebruiken van cookies op websites.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons cookiebeleid, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. Je wordt dan ook aangeraden om ons beleid met regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.