Overslaan en naar de inhoud gaan

Gedragscode voor belangenbehartiging

Om te borgen dat de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo integer mogelijk worden behartigd, heeft het fonds een gedragscode opgesteld.

Richtlijnen voor ethisch gedrag

In de gedragscode staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden, leden van het verantwoordingsorgaan en anderen door het bestuur aangewezen personen moeten naleven in hun handelen binnen en/of buiten het pensioenfonds. De compliance officer ziet toe op de naleving van de gedragscode. Daarnaast ziet het bestuur toe op het integer handelen van haar uitbestedingsrelaties.