Pensioenfonds Meubel belegt de premie die jij en je werkgever betalen voor je pensioen. Dat doen we omdat het rendement dat je krijgt door te beleggen op de lange termijn hoger is dan de rente die je krijgt als we het geld op een spaarrekening zouden zetten. We vertellen je graag hoe we het geld precies beleggen.

Het beleggingsbeleid

Het pensioenfonds stelt het beleggingsbeleid vast. Dat is een nauwkeurig en uitvoerig proces dat samen met externe adviseurs wordt doorlopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde rekenmodellen en gestructureerde onderzoeken. In het kort komt het erop neer dat we een afweging maken tussen het rendement en het risico voor de toekomstige pensioenuitkeringen. Welke verhouding optimaal is voor het pensioenfonds hangt af van de risicohouding en andere voorkeuren van het fonds. Uiteindelijk mondt dit uit in een verdeling van ons vermogen over verschillende beleggingscategorieën. Elk jaar wordt dit vastgelegd in het beleggingsplan.

Duurzaam beleggen

Wij vinden dat de verantwoordelijkheid van ons als pensioenfonds verder gaat dan het maken van een goede afweging tussen risico en rendement. Als lange termijn belegger hebben we ook een duurzame functie. In ons duurzaam beleggen beleid is vastgelegd welke thema’s het pensioenfonds en haar deelnemers belangrijk vindt, wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn en hoe het beleid nu geïmplementeerd is. Eind 2018 heeft Pensioenfonds Meubel het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant Pensioenfondsen ondertekend en de verplichtingen die hieruit volgen zullen wij ook stap voor stap implementeren. Bekijk de responsbile engagement rapportage van onze aandelen en bedrijfsobligaties. Ben je geïnteresseerd in het engagement en votingbeleid van onze vermogensbeheerder van de aandelenportefeuille, dan kun je hier terecht

Vermogensbeheer

Pensioenfonds Meubel belegt de premie die jij en je werkgever betalen voor je pensioen. Pensioenfonds Meubel besteedt het beleggen uit aan de vermogensbeheerders. De aandelen in ontwikkelde markten worden beheerd door vermogensbeheerder State Street en de vastgoedaandelen door Northern Trust. Pensioenfonds Meubel heeft afspraken gemaakt met de vermogensbeheerders. Lees hier meer.