Het pensioenfonds heeft geen mensen in dienst. Maar we betalen wel een vergoeding aan bestuursleden, de commissie-leden en de leden van het verantwoordingsorgaan.

Het bestuur kiest voor een beloningsbeleid dat aansluit bij de werkbelasting en de gevraagde ervaring en competenties. De twee uitvoerende bestuurders en de onafhankelijke voorzitter ontvangen bijvoorbeeld een experttoeslag.  Het bestuur heeft met betrekking tot de leden van de onafhankelijke auditcommissie besloten een beloning toe te kennen in de vorm van een vast bedrag per jaar. Ten aanzien van het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur gekozen voor een vergoeding afgeleid van de SER-vacatiegeldregeling.