Pensioenfonds Meubel heeft twee pensioenregelingen: regeling A voor werknemers uit de meubelbranche, tentoonstellingsbouw of orgelbouw en regeling B voor werknemers uit de houthandel. Dit is de verplichte basisregeling. In het onderstaande overzicht ziet u de belangrijkste kerncijfers voor beide pensioenregelingen.

  Regeling A Regeling B
Toetredingsleeftijd 21 jaar 21 jaar
Pensioenrichtleeftijd 68 jaar 68 jaar
Franchise € 14.729 € 21.076
Maximum pensioengevend loon
in de basisregeling
€ 61.405 € 61.405
Maximum pensioengevend loon
in de excedentregeling
€ 110.111 € 110.111
Pensioengevende looncomponenten

Salaris
Vakantietoeslag
Ploegentoeslag (met uitzondering van de werknemers in de tentoonstellingsbouw)
Overwerkvergoeding (met uitzondering van werknemers in de tentoonstellingsbouw)

Salaris
Vakantietoeslag
Vaste eindejaarsuitkeringen en gratificaties
Andere onderdelen die volgens de normale arbeidsduur tot je vaste loon behoren
Opbouwpercentage basisregeling 1,72% 1,875%
Opbouwpercentage excedentregeling 1,72% 1,875%
Premiepercentage basisregeling 23,70% van de pensioengrondslag 26,40% van de pensioengrondslag