Het pensioenfonds heeft als taak om alle pensioenpremies zorgvuldig te beheren. Zo zorgen we ervoor dat alle pensioenen (nu en later) kunnen worden uitbetaald. Daar komt veel bij kijken. Zo probeert het pensioenfonds slechte tijden op de financiële markt op te vangen. Daarmee willen we voorkomen dat we de pensioenen moeten verlagen. In goede tijden probeert het pensioenfonds uw pensioen juist te verhogen. Kortom, we doen ons uiterste best om het pensioenfonds en daarmee uw pensioen financieel gezond te houden.

Dekkingsgraad

Hoe financieel gezond ons fonds is, kun je in één oogopslag zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het totale pensioenvermogen van het fonds toereikend is om alle pensioenen (nu en in de toekomst) te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen uitkeren. Om tegenslagen op te vangen bouwen we een extra buffer op. Dat eist de overheid ook van ons. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

Elke maand berekent het pensioenfonds de dekkingsgraad. Omdat de maandelijkse dekkingsgraad door (hoofdzakelijk) veranderende rentestanden en aandelenkoersen erg bewegelijk kan zijn, moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op een andere dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Regels voor de dekkingsgraad

De dekkinsgraad moet minimaal 104,3% zijn. Als de dekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan deze minimale grens, moeten we de pensioenen verlagen. Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kunnen we de pensioenen gedeeltelijk verhogen. Pas als de dekkingsgraad hoger is dan 117% kunnen we de pensioenen volledig indexeren. 

Herstelplan

Per eind 2018 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel 108,6%. Dit is lager dan het vereiste van 117%. Het fonds bevindt zich in een reservetekort. Het fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB. Het herstelplan bestaat uit ingevulde sjablonen van DNB met de premieinkomsten, verwacht rendement, uitkeringen, mogelijke indexaties, eventuele andere maatregelen en de berekende dekkingsgraden van toekomstige jaren. Op basis van het reguliere beleid wordt verwacht dat de beleidsdekkingsgraad van het fonds in 2024 is hersteld tot de vereiste dekkingsgraad. Dit is binnen de hersteltermijn van tien jaar. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. 

Wat als de beleidsdekkingsgraad onder de kritische dekkingsgraad komt?

Het pensioenfonds heeft een kritische dekkingsgraad van zo'n 85%. Een kritische dekkingsgraad wil zeggen dat dit de grens is waarbinnen het pensioenfonds kan herstellen zonder het nemen van aanvullende maatregelen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager uitkomt dan 85%, dan zal het pensioenfonds direct moeten korten.