Het pensioenfonds heeft als taak om alle pensioenpremies zorgvuldig te beheren. Zo zorgen we ervoor dat alle pensioenen (nu en later) kunnen worden uitbetaald. Daar komt veel bij kijken. Zo probeert het pensioenfonds slechte tijden op de financiële markt op te vangen. Daarmee willen we voorkomen dat we de pensioenen moeten verlagen. In goede tijden probeert het pensioenfonds uw pensioen juist te verhogen. Kortom, we doen ons uiterste best om het pensioenfonds en daarmee uw pensioen financieel gezond te houden.

Dekkingsgraad

Hoe financieel gezond ons fonds is, kun je in één oogopslag zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het totale pensioenvermogen van het fonds toereikend is om alle pensioenen (nu en in de toekomst) te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen uitkeren. Om tegenslagen op te vangen bouwen we een extra buffer op. Dat eist de overheid ook van ons. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

Elke maand berekent het pensioenfonds de dekkingsgraad. Omdat de maandelijkse dekkingsgraad door (hoofdzakelijk) veranderende rentestanden en aandelenkoersen erg bewegelijk kan zijn, moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op een andere dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

In de grafiek hierboven ziet u dat de beleidsdekkingsgraad het afgelopen jaar behoorlijk is gestegen. Daarmee zijn we de kritische grens van 104,3% gepasseerd. De kritische grens wordt door De Nederlandsche Bank (DNB) opgelegd en houdt een kleine minimale buffer boven de 100%. Met het passeren van de kritische grens, lijkt het erop dat we de pensioenen voorlopig niet hoeven te verlagen. Voor het (gedeeltelijk) verhogen van de pensioenen is het echter ook nog te vroeg. Dat is pas mogelijk als de dekkingsgraad boven de 110% ligt. Als we dat niveau hebben bereikt, weten we zeker dat we genoeg in kas hebben om een eventuele tegenslag op te vangen zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor de pensioenen.

Herstelplan

Per eind 2018 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel 108,6%. Dit is lager dan het vereiste van 117%. Het fonds bevindt zich in een reservetekort. Het fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB. 

Het herstelplan bestaat uit ingevulde sjablonen van De Nederlandsche Bank met de premieinkomsten, verwacht rendement, uitkeringen, mogelijke indexaties, eventuele andere maatregelenen de berekende dekkingsgraden van toekomstige jaren. 

Op basis van het reguliere beleid wordt verwacht dat de beleidsdekkingsgraad van het fonds in 2022 is hersteld tot de vereiste dekkingsgraad. Dit is binnen de hersteltermijn van tien jaar. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. 

Wat als de beleidsdekkingsgraad onder de kritische dekkingsgraad komt?

Het pensioenfonds heeft een kritische dekkingsgraad van ca. 90%. Een kritische dekkingsgraad wil zeggen dat dit de grens is waarbinnen het pensioenfonds kan herstellen zonder het nemen van aanvullende maatregelen. Als de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds lager uitkomt dan 90%, dan zal het pensioenfonds moeten korten. De actuele dekkingsgraad per 31 augustus 2019 is 99,3%. Vooralsnog is een eventuele korting derhalve niet aan de orde.