Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan het beleggen van de pensioenpremies die door jou en de werkgever worden ingelegd, het op tijd en correct communiceren over je pensioen en voor het uitbetalen van alle pensioenen. Voor de verschillende verantwoordelijkheden van het bestuur, wordt samengewerkt met externe specialisten. Het bestuur ziet erop toe dat de externe partners hun rol goed vervullen tegen een redelijke prijs.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, twee uitvoerende bestuurders en zes niet-uitvoerende bestuursleden uit de branche: drie namens de werkgevers, twee namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden. De niet-uitvoerende bestuursleden en de onafhankelijk voorzitter houden toezicht op de onafhankelijke uitvoerende bestuursleden.

Vijf niet-uitvoerende bestuurders worden voorgedragen door de werkgevers- en werknemersorganisaties. Eén wordt er voorgedragen door de pensioengerechtigde leden van het Verantwoordingsorgaan. De voordragende werkgeversorganisaties zijn Koninklijke CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie en de Koninklijke VVNH, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen. De werknemersorganisaties zijn FNV en CNV Vakmensen. De niet-uitvoerende bestuursleden, met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter, worden benoemd door het bestuur. De onafhankelijk voorzitter wordt benoemd door de overige niet-uitvoerende bestuursleden.

Een bestuurslid wordt benoemd als hij of zij voldoet aan het functieprofiel dat geldt voor het desbetreffende bestuurslid en na goedkeuring door DNB.

De uitvoerende bestuursleden worden benoemd door de niet-uitvoerende bestuursleden. Een uitvoerend bestuurslid kan worden ontslagen door de niet-uitvoerende bestuursleden, na het horen van het desbetreffende lid en het tweede uitvoerende bestuurslid.

De niet-uitvoerende bestuursleden hebben daarnaast een ‘auditcommissie bedrijfseconomische aspecten en risicobeheer’ ingesteld. Deze auditcommissie ondersteunt het niet uitvoerend deel van het bestuur bij het houden van toezicht op onder meer het beleggingsbeleid en de risicobeheersing. De onafhankelijke auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke externe deskundigen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam Namens Functie
Petra de Bruijn  n.v.t (onafhankelijk professional) Onafhankelijk voorzitter, niet-uitvoerend bestuurslid. Portefeuille governance en compliance.
Peter Priester n.v.t (onafhankelijk professional) Uitvoerend bestuurslid, met de portefeuilles pensioenregeling en communicatie en risicobeheer.
Rob van Dijk n.v.t (onafhankelijk professional) Uitvoerend bestuurslid, met de portfeuilles vermogensbeheer en financiële opzet.
Leon Leisink Pensioengerechtigden Niet-uitvoerend bestuurslid, met de portefeuilles pensioenregeling en communicatie, risicobeheer. 
Dick Roodenrijs   Werkgevers Niet-uitvoerend bestuurslid, met de portefeuilles pensioenregeling en communicatie, governance en compliance.
Paul de Geus Werkgevers Niet-uitvoerend bestuurslid, met de portefeuilles vermogensbeheer en financiële opzet.
Frans de Boer Werkgevers Niet-uitvoerend bestuurslid, met de portefeuille pensioenregeling en communicatie
Steeph Custers    Werknemers (FNV) Niet-uitvoerend bestuurslid, met de portefeuilles risicobeheer.
Henk Wuijten  Werknemers (CNV Vakmensen) Niet-uitvoerend bestuurslid, met de portefeuilles vermogensbeheer en financiële opzet.