De belangrijkste taak van het Verantwoordingsorgaan is het beoordelen van het beleid van het bestuur en de manier waarop het beleid is uitgevoerd. In dit orgaan is ook de medezeggenschap belegd.

In het 15-koppige Verantwoordingsorgaan zitten 5 deelnemers, 5 gepensioneerden en 5 werkgevers. Samen beoordelen zij het beleid en de uitvoering daarvan. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden? Jaarlijks geeft het Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit de volgende personen:

Gepensioneerden Werkgevers Deelnemers
Henk de Groot Kees Zwetsloot Harrie Meerdink
Jim Boester Erik Winkel Daniel Jansen
Jan de Smit Caesar Kuipers Herman Ter Meer
Marinus Wijlens Dick Leenheer Hans Brinkhaus
Fred van Anrooy Ine van Gerwen Vacature