Wij helpen je graag zo goed mogelijk en we doen ons best om de administratie en de uitkeringen zo goed mogelijk te regelen. Toch kan het gebeuren dat er soms iets niet goed gaat. 

Meld je klacht

Heb je een klacht, meld dat dan. Dan kunnen we die zo snel en goed mogelijk oplossen. Geef je klacht door via het contactformulier. Ook andere op- of aanmerkingen zijn welkom. Daarmee kunnen we onze service verder verbeteren.

Als we je klacht niet goed oplossen 

Vind je dat we niet goed omgaan met je klacht? Of blijf je met klachten zitten? Stuur dan een brief aan het bestuur. Zet in deze brief je naam, adres en beschrijf wat er volgens jou niet goed gaat. 

Geschil voorleggen

Een geschil is iets anders dan een klacht. Een klacht gaat over onze dienstverlening. Bij een geschil interpreteer jij het reglement anders dan wij. Een geschil moet je altijd schriftelijk indienen. Voor de behandeling van geschillen heeft het pensioenfonds een aparte geschillencommissie. Het bestuur beschouwt een beslissing van de gezamenlijke geschillencommissie als een niet bindend advies.