Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Elk jaar bekijkt het bestuur of de pensioenen verhoogd kunnen worden.

Vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 130% kan het pensioenfonds de pensioenen helemaal aanpassen aan de gestegen prijzen. Je pensioen is dan waardevast. Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kan het pensioenfonds de pensioenen een beetje verhogen.

Geen toeslagverlening sinds 2016

De pensioenen zijn al een hele tijd niet meer aangepast aan de gestegen prijzen. In 2015 voor het laatst. Je pensioen is de afgelopen jaren dus minder waard geworden.