Overslaan en naar inhoud gaan

Minder of meer werken

Je wilt weten wat er met je pensioen gebeurt als je minder of meer gaat werken. Het antwoord is: het hangt af van je situatie wat er precies met je pensioen gebeurt.

Minder of meer uren werken: pensioenopbouw verandert

Hoeveel pensioen je opbouwt, hangt af van je salaris. Als je minder of juist meer uren gaat werken, verandert je salaris en dus ook je pensioenopbouw.

 • Minder werken: je krijgt meestal minder salaris en gaat minder pensioen opbouwen.
 • Meer werken: je krijgt meestal meer salaris en gaat meer pensioen opbouwen.
 • Ga je op fulltime basis meer verdienen dan € 63.554 (bedrag 2022)? Dan bouw je over het deel boven dat bedrag pensioen op als je werkgever een excedentregeling voor jou heeft geregeld. Dit geldt tot een salaris van maximaal € 114.866 (bedrag 2022).

Betaald verlof: pensioenopbouw gaat door

Voorbeelden van betaald verlof zijn: zwangerschaps-, ouderschapsverlof en bevallingsverlof.

 • Je pensioenopbouw loopt door. Je betaalt wel premie.
 • Overlijd je tijdens je verlof, dan je krijgt je partner een nabestaandenpensioen.

Onbetaald verlof: pensioenopbouw verandert

 • Neem je onbetaald verlof of ga je minder werken zoals sabbats-, studie-, levensloop- of onbetaald vakbondsverlof, dan bouw je voor het deel dat je niet werkt geen pensioen op. Je kunt hierover wel op eigen kosten pensioen opbouwen. Overleg dit met je werkgever.
 • Alleen bij de 58+ regeling gaat je pensioenopbouw door.
 • Overlijd je tijdens je verlof, dan je krijgt je partner een nabestaandenpensioen.

Zwangerschapsverlof: er verandert niets

Als je zwangerschapsverlof hebt, verandert er niets voor je pensioen.

 • Je blijft gewoon pensioen opbouwen.
 • Je hoeft niets te regelen.

Geboorteverlof: gevolgen voor je pensioenopbouw

Als je geboorteverlof hebt, verandert er niets aan je pensioen. Je hoeft niets te regelen en blijft pensioen opbouwen. Aanvullend geboorteverlof heeft wel gevolgen voor je pensioen:

 • Over het deel dat je blijft werken, bouw je pensioen op.
 • Over het deel dat je niet werkt, bouw je geen pensioen op. 

58+ regeling

Vanaf je 58ste kun je gebruikmaken van de 58+ regeling

 • Je gaat minder of lichter werken en blijft toch (bijna) volledig pensioen opbouwen.
 • Afspraken over de 58+regeling maak je met je werkgever.
 • Wil je weten wat de gevolgen zijn voor je pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.