Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuw bestuurslid: Morris de Jong


In een bestuur van een pensioenfonds moet ook ruimte zijn voor jongeren. Oudere pensioenfondsbestuurders zijn er genoeg, maar jongeren een stuk minder. Pensioenfonds Meubel heeft sinds kort een nieuw bestuurslid: Morris de Jong. Met zijn 28 jaar is hij het jongste bestuurslid van Pensioenfonds Meubel. We maken kennis met hem. Morris: ‘Ik heb het belang van een goed pensioen van huis uit meegekregen.’

Financiële achtergrond

Wat is je functie in het dagelijks leven? 
Morris de Jong: ‘Ik heb een opleiding in finance en control gedaan en na die studie ben ik snel gaan werken. Ik werkte eerst bij 2 trustkantoren. Daar heb ik veel geleerd, met name over goed bestuur (governance) en risicobeheer. 

Sinds 1 oktober 2020 werk ik bij de vakbond FNV. Met mijn financiële achtergrond is het logisch dat ik dan word aangehaakt bij pensioenonderwerpen. Bij de FNV heb ik het erg naar mijn zin.’ 

Bestuurslid bij Pensioenfonds Meubel

Wat is je functie bij het pensioenfonds en namens wie zit je in het bestuur? 
Morris de Jong: ‘Sinds 1 juli van dit jaar ben ik officieel lid van het bestuur. Vanuit de FNV zit ik er namens de werknemers. Het begin bij Pensioenfonds Meubel viel samen met het begin bij de FNV. 

Op 1 oktober 2020 trad ik toe tot het bestuur als aspirant-bestuurslid. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik warm ben ontvangen door het bestuur. Ik kreeg een ‘buddy’ om mij wegwijs te maken en ik mocht vanaf dag één meedraaien in het bestuur. Ik heb me daarom nooit echt ‘aspirant’ gevoeld. Daar was en ben ik erg blij mee.’ 

Pensioen is een belangrijke voorwaarde

Wat deed je besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?
Morris de Jong: ‘Het belang van een goed pensioen heb ik van huis uit meegekregen. Mijn moeder werkte ook bij de FNV en is ook bestuurder geweest in de pensioensector. Ze is nu pensioenconsulent. Je kunt dus rustig zeggen dat het er met de paplepel is ingegoten. 

Ik snap heel goed dat het voor veel jongeren nog een ver-van-mijn-bed-show is. Maar pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde; financiële zekerheid voor later. Ik vind het juist zinvol om daarover mee te denken. Het betekent wel dat je een pittig opleidingstraject in moet, maar dat heb ik er graag voor over.’

Het gaat allemaal om de deelnemer

Wat vind je het interessantst en wat het minst leuk?
Morris de Jong: ‘Het gaat uiteindelijk allemaal om de deelnemer. Daar doen we het voor. Ik wil me graag inzetten voor een zo goed mogelijk pensioen. Een onderwerp waarvoor ik veel belangstelling heb, is het risicobeheer. Daar doet Pensioenfonds Meubel gelukkig veel aan. 

Ik vind ons pensioenfonds op veel vlakken best vooruitstrevend. We doen veel aan maatschappelijk verantwoord beleggen. En dat doen we goed. Ook zetten we graag in op diversiteit. Kijk maar naar mij als jongere. 

Er is niet echt iets wat ik niet leuk of interessant vind. Maar het zou me moeite kosten om een besluit te nemen dat de pensioenen van deelnemers op een negatieve manier raakt. Gelukkig is dat nog niet echt aan de orde geweest.’

Nieuw pensioenstelsel wordt een enorme klus

En het pensioenakkoord en het nieuwe pensioenstelsel waar we naar toe gaan?
Morris de Jong: ‘Dat wordt een enorme klus. Ook voor ons. In het huidige stelsel is alles minder zeker dan het lijkt. De kans dat je pensioenen op een zeker moment moet verlagen, is er altijd. Het nieuwe stelsel wordt waarschijnlijk transparanter, maar laat zich toch lastig uitleggen. We moeten veel inzetten op communicatie om het begrijpelijk te maken. De juiste vragen stellen, dat wordt de uitdaging. En we moeten de deelnemers er op tijd bij betrekken. Het gaat immers om hun pensioen.' 

De stem van jongeren laten horen

Waar wil je je speciaal voor inzetten?
Morris de Jong: ‘Ik wil me eigenlijk voor iedereen inzetten die bij ons pensioenfonds betrokken is. Dat is ook mijn taak als bestuurder. Maar het is ook logisch dat ik in het bestuur de stem van de jongeren laat horen. Dat vind ik belangrijk. En daar krijg ik ook de ruimte voor.’ 

Jongeren enthousiaster maken voor pensioen

Wil je nog iets kwijt?
Morris de Jong: ‘Ik hoop dat ik jongeren wat enthousiaster kan maken voor pensioen. Dat is erg belangrijk, want er staan ons ingrijpende keuzes te wachten met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarom zet ik mijn generatiegenoten graag wat meer aan het denken over hun pensioen. Dus, als je jong bent, je hebt interesse in pensioen en je wilt erbij betrokken zijn? Dan zeg ik: doen!’