Actuele dekkingsgraad in mei gedaald

24
jun
2019

Eind mei was de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 104,1% en de beleidsdekkingsgraad 107,4%.  De actuele dekkingsgraad is dus met 3,4% gedaald en de beleidsdekkingsgraad daalde met 0,4%. In dit bericht lees je meer over deze ontwikkeling.

De actuele dekkingsgraad is gelijk aan de maandelijkse dekkingsgraad. Die berekenen we dus één keer per maand. In mei daalde de actuele dekkingsgraad met 3,4% ten opzichte van april naar 104,1%. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de lage rente. Daardoor moet het pensioenfonds meer geld reserveren om alle pensioenen nu én in de toekomst uit te keren. Dit is de technische voorzienig.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, daardoor wordt een verandering van de actuele dekkingsgraad altijd iets afgevlakt.

Er komen nieuwe rekenregels

Afgelopen maand werd er niet alleen een nieuw pensioenakkoord gepresenteerd, ook heeft een commissie de nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen vastgesteld. De rekenregels bepalen welke aannames een pensioenfonds mag gebruiken. Bijvoorbeeld op hoeveel rendement een pensioenfonds mag rekenen en welk rentepercentage toepast moet worden. Vanaf 1 januari 2020 gelden de nieuwe regels voor het verwacht rendement en vanaf 2021 is het nieuwe rentepercentage van kracht. 

De algemene verwachting is dat als de rekenregels worden ingevoerd, de actuele dekkingsgraad met zo’n 2,5% daalt. Dit komt doordat het maximale rendement wordt verlaagd, maar ook het rentepercentage wordt lager. Pensioenfonds Meubel onderzoekt momenteel de gevolgen van de nieuwe rekenregels voor het fonds. 

Wat is de technische voorziening?

Een pensioenfonds heeft bezittingen en verplichtingen. De bezittingen zijn de beleggingen (vermogen) en de verplichtingen zijn de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitbetaald. Deze verplichtingen heten samen de technische voorziening. De technische voorziening is dus het vermogen dat naar verwachting nodig is om alle pensioenen te kunnen betalen.