Actuele dekkingsgraad is gestegen

04
nov
2019

Eind september is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen van 99,3% naar 101,6%. De beleidsdekkingsgraad is wel gedaald van 105,7% naar 105,0%. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden is.

De belangrijkste oorzaak van de stijging van 2,3% is de rente die een beetje is gestegen (van 0,77% naar 0,85%).  Het beleggingsrendement zorgde in september voor een kleine daling (0,1%).

Wat is de technische voorziening?

Een pensioenfonds heeft bezittingen en verplichtingen. De bezittingen zijn de beleggingen (vermogen) en de verplichtingen zijn de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden uitbetaald. Deze verplichtingen heten samen de technische voorziening. De technische voorziening is dus het vermogen dat naar verwachting nodig is om alle lopende pensioenverplichtingen te kunnen betalen. De technische voorziening wordt berekend op basis van veronderstellingen met betrekking tot de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingsopbrengsten (rente, inflatie) en de overlijdenskansen (vergrijzing, medische ontwikkeling).