Coronavirus zorgt voor dalende beurskoersen

16
mrt
2020

Hoe gaat Pensioenfonds Meubel om met het coronavirus?

Het coronavirus betekent slecht nieuws voor de financiële gezondheid van Pensioenfonds Meubel. De beurs is flink gedaald en de economische gevolgen van de maatregelen zorgen ook voor een daling van de rente.  Ons beleggingsresultaat wordt hierdoor extra hard geraakt. Wij willen wel graag benadrukken dat het beleggingsbeleid van het pensioenfonds gericht is op de lange termijn. Dit betekent dat het pensioenfonds niet in paniek raakt van de actuele ontwikkelingen en zich blijft richten op de lange termijn. Uiteindelijk is de dekkingsgraad aan het eind van het jaar bepalend voor eventuele verdere maatregelen. Dan weten we pas echt wat de impact is.

Welke maatregelen neemt Pensioenfonds Meubel?

De ontwikkelingen en de beurzen worden dagelijks gemonitord. Op dit moment zien wij nog geen reden om ons beleggingsbeleid aan te passen. Daarvoor is er nog te veel onzekerheid rondom het coronavirus. Het virus leidt nu tot lagere koersen, maar dat kan zomaar veranderen. Als het op enig moment wél nodig is om ons beleggingsbeleid aan te passen, doen we dat natuurlijk. Het bestuur heeft wekelijks een crisisberaad, om ervoor te zorgen dat alle cruciale bedrijfsprocessen blijven doorlopen en neemt waar nodig maatregelen. Fysiek wordt er niet meer vergaderd en onze medewerkers werken vooral vanuit huis. Daarbij houden we goed in de gaten dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat betekent het voor de dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel?

De geschatte actuele dekkingsgraad per 13 maart bedraagt 99,1%. Dit is een daling van 5%-punt ten opzichte van eind januari 2020.

De komende periode houden wij je via de website op de hoogte van de ontwikkelingen bij het fonds.