Dekkingsgraad daalt dus geen indexatie

18
dec
2018

De beleidsdekkingsgraad is eind november met 0,2% gedaald naar 109%. We kunnen de pensioenen daarom niet verhogen. De dekkingsgraad moet namelijk hoger zijn dan 110%. En dat gaan we nét niet halen.

Geen verhoging, maar ook geen verlaging van de pensioenen

Het is natuurlijk vervelend dat we de pensioenen niet kunnen verhogen. Maar we willen benadrukken dat we echt op de goede weg zijn. De beleidsdekkingsgraad is gelukkig hoger dan 104,3%. Dat betekent dat we de pensioenen in ieder geval niet hoeven te verlagen in 2019.   Ook herstelt onze dekkingsgraad volgens plan. Als er geen gekke dingen gebeuren verwachten we in 2020 de pensioenen weer een beetje te kunnen verhogen.

Actuele- vs. beleidsdekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is in november juist met 0,2% gestegen, terwijl de beleidsdekkingsgraad is gedaald. Dit kan gebeuren, omdat de actuele dekkingsgraad een beetje voorloopt op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is namelijk het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Het effect van de stijgende actuele dekkingsgraad gaan we dus langzaam terugzien in de beleidsdekkingsgraad. Overigens is de beleidsdekkingsgraad ook de belangrijkste dekkingsgraad. Zoals de naam misschien al doet vermoeden, bepalen pensioenfondsen het beleid (gaan we indexeren, moeten we korten) op basis van de beleidsdekkingsgraad.