Dekkingsgraad gedaald in maart

29
apr
2019

Correctie doorgevoerd op 27 mei 2019: de actuele dekkingsgraad eind maart 2019 was oorspronkelijk 107,6%. Deze dekkingsgraad is naderhand gecorrigeerd naar 106,4%.

Op 31 maart was de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,4% en de beleidsdekkingsgraad 108,0%. Beide dekkingsgraden zijn ten opzichte van februari gedaald.

Dekkingsgraad omlaag door de daling van de rente

In maart daalde de actuele dekkingsgraad. Deze daling werd vooral veroorzaakt door een lagere rente waardoor we meer geld in kas moeten hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. De beleids-dekkingsgraad is uitgekomen op 107,9%. Een daling van 0,2%. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden is.  Het goede nieuws is dat de beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2019 hoger ligt dan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Impact rente op dekkingsgraad

De stand van de rente is belangrijk voor pensioenfondsen. We zijn namelijk verplicht om de waarde van alle pensioenen te berekenen tegen een bepaald rentetarief. Het is vergelijkbaar met de spaarrente. Als je over 20 jaar 1.000 euro nodig hebt en de rente is 1% dan moet je nu 820 euro op je bankrekening hebben. Na 20 jaar rente te hebben ontvangen, kom je dan namelijk uit op 1.000 euro. Is de rente 4% in plaats van 1% dan hoef je nu maar 464 euro in kas te hebben om over 20 jaar 1.000 euro op de bank te hebben staan! In het geval van pensioenfondsen zorgt een lage rente er dus voor dat we meer geld moeten reserveren. Als de rente daalt, wat het geval was in maart, moeten we dus meer geld in kas hebben. Hierdoor daalt dus ook onze dekkingsgraad.