Dekkingsgraad gestegen in september

24
okt
2018

Op 30 september 2018 was de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 110,6% en de beleidsdekkingsgraad 109,3%. Beide dekkingsgraden zijn dus gestegen: met 2,2% en 0,2%. Een mooie afsluiting van het derde kwartaal. In dit bericht lees je wat de oorzaak is van deze stijging.

Dekkingsgraad september 2018

De stijging van de actuele dekkingsgraad is een gevolg van de ontwikkeling van de rente op de technische voorziening. In september was dat 2,2%. Dat is maar liefst 3,5% hoger dan in augustus (-1,2%). Ook de overgang naar de AG prognosetafels 2018 zorgde voor een stijging van de dekkingsgraad.

Nieuwe AG Prognosetafel 2018

In september werd de nieuwe de AG Prognosetafel 2018 gepubliceerd. Uit dit document blijkt dat de levensverwachting minder snel stijgt dan eerder werd verwacht. Dit betekent dat we pensioenen gemiddeld minder lang hoeven uit te betalen dan we tot nu toe dachten. En dat we gemiddeld dus minder geld in kas hoeven te hebben om de pensioenen uit te kunnen betalen.

Wat is de technische voorziening?

De technische voorziening is het vermogen dat we (naar verwachting) nodig hebben om de pensioenen nu en in toekomst uit te betalen. De technische voorziening wordt berekend op basis van verwachtingen voor de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingsopbrengsten (rente, inflatie) en de overlijdenskansen (vergrijzing, medische ontwikkeling). De rente op de technische voorziening heeft effect op het vermogen dat we naar verwachting nodig hebben. Dat werkt zo: als de rente stijgt, hebben we minder vermogen nodig om de pensioenen uit te betalen en als de rente daalt meer.

Wat is de dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Het percentage geeft aan óf we genoeg vermogen in kas hebben om pensioenen nu en later uit te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. De actuele dekkingsgraad is gelijk aan de maandelijkse dekkingsgraad. Die berekenen we dus één keer per maand. Meer informatie over deze dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad én het herstelplan lees je bij het onderdeel Financiële Situatie op onze website.