Actuele dekkingsgraad in april met 1,1% gestegen

23
mei
2019

Eind april was de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds 107,5% en de beleidsdekkingsgraad 107,8%. De actuele dekkingsgraad is dus met 1,1% gestegen, terwijl de beleidsdekkingsgraad met 0,1% daalde. 

In april steeg de actuele dekkingsgraad met 1,1%, nadat er een correctie op de actuele dekkingsgraad van maart werd toegepast. Deze stijging werd mede veroorzaakt door het positieve effect van de rendementen. De beleidsdekkingsgraad werd in april afgesloten met een lichte daling van 0,1%. Aangezien dit een gemiddelde is van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, wordt een verandering van de actuele dekkingsgraad altijd iets afgevlakt. 

Impact rendement op dekkingsgraad

Het pensioenfonds belegt de ingelegde pensioenpremies. Dat doen we omdat beleggen op de lange termijn vaak meer oplevert dan sparen. Als we niet beleggen, moet er of meer premie worden betaald, of zou je minder pensioen krijgen. Het rendement – het positieve of negatieve resultaat dat wordt behaald met het beleggen- is dus belangrijk voor het pensioenfonds.

Herstelplan

De financiële situatie van het pensioenfonds verbetert stukje bij beetje. Volgens het herziene herstelplan van 2017 is de verwachting dat onze financiële situatie in 2021 volledig is hersteld. Dit is ruim binnen de termijn van 10 jaar die we maximaal voor herstel mogen gebruiken. Dat is dus goed nieuws voor jou en je pensioen.

 

Wanneer worden de pensioenen weer verhoogd?

De stijgende energierekening, het hogere BTW-tarief voor eten en de stijgende zorgpremie: het leven wordt steeds duurder. De prijzen stijgen en daardoor kun je voor hetzelfde geld minder kopen. Je geld wordt dus minder waard.

Pensioenfonds Meubel probeert de pensioenen jaarlijks te verhogen (indexeren), zodat de koopkracht van het pensioen hetzelfde blijft. De verhoging wordt betaald uit het rendement. Jij en je werkgever betalen dus geen extra premie om de indexatie te bekostigen. Dat betekent dat het pensioenfonds voldoende spek op de botten moet hebben, om een verhoging te kunnen betalen. Om precies te zijn: de dekkingsgraad van het pensioenfonds moet 110% zijn. Pas dan mogen we de pensioenen (deels) verhogen. Dit is niet alleen het beleid van Pensioenfonds Meubel, dit is ook in de wet vastgelegd. Dankzij de verbeterde financiële situatie van het pensioenfonds verwachten we dat het vanaf 2020 weer mogelijk is om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen.

De dekkingsgraad als financiële graadmeter

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen (technische voorziening), ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus! Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. De actuele dekkingsgraad is gelijk aan de maandelijkse dekkingsgraad. Die berekenen we dus één keer per maand. Meer informatie over deze dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad én het herstelplan lees je bij het onderdeel Financiële Situatie op onze website.