Dekkingsgraad in april

26
mei
2020

Beurskoersen laten een stijgende lijn zien, maar rente blijft dalen
De belangrijkste oorzaak van de stijging van de actuele dekkingsgraad is het rendement dat het pensioenfonds heeft behaald op beleggingen. De beurzen zijn een beetje hersteld, na de flinke daling in maart, maar zijn nog niet hersteld naar het oude niveau. De rente is in april verder gedaald.

We lopen achter op het herstelplan
Naar verwachting zal de beleidsdekkingsgraad de komende maanden verder dalen. Pensioenfonds Meubel loopt hierdoor flink achter op het herstelplan 2020. De verwachting was dat de dekkingsgraad in 2022 weer op het vereiste niveau van 117% zou zijn. Op basis van de nieuwe prognose zal de dekkingsgraad pas weer in 2026 op het vereiste niveau zijn. Naar verwachting zal het voorlopig niet mogelijk zijn om de pensioenen te verhogen. Meer uitleg over de financiele situatie van het pensioenfonds kun je hier vinden.

Wat is mijn pensioen later nog waard?
Na 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Meubel de pensioenen niet meer kunnen verhogen. Maar sinds 2015 zijn de prijzen van bijvoorbeeld verzekeringen, boodschappen en brandstof wel gestegen. Hierdoor kun je minder kopen van je pensioen. Als je een idee wilt krijgen van hoeveel je straks nog kunt kopen van je pensioen, kun je eens inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. In de tab ‘Vooruitblik’ zie je 3 pijlen: een pijl omhoog, een pijl naar links en een pijl naar rechts. Bij de pijlen staan bedragen. De bedragen zijn berekend op basis van zo’n 2.000 verschillende scenario’s. Deze scenario’s houden niet alleen rekening met stijgende prijzen, maar ook met de ontwikkeling van de economie: de rente en de beurskoersen. Het resultaat zijn drie bedragen: een bedrag als het meezit, tegenzit en naar verwachting. Je kunt de bedragen bij de drie pijlen vergelijken met je netto salaris nu. Zo kun je een inschatting maken hoeveel je kunt kopen met je pensioen later.