Dekkingsgraad in augustus gedaald

23
sep
2019

Eind augustus is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gedaald naar 99,3%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is hierdoor van 106,5% naar 105,7% gezakt.

Net als de afgelopen maanden heeft het rendement een positief effect gehad op de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Maar door de lage rente van dit moment heeft de technische voorziening een negatieve impact op de dekkingsgraad. Dit zorgt ervoor dat de actuele dekkingsgraad met 3,5% is gedaald ten opzichte van juli.

De beleidsdekkingsgraad moet in 2019 minimaal 104,2% zijn (ook wel het minimaal vereist eigen vermogen genoemd). De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel ligt nog boven dit minimum. Wel verwachten we dat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 onder het minimum komt.

Wat als Pensioenfonds Meubel onder het wettelijk minimum komt?

Als de beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereist eigen vermogen komt van 104,2%, is er sprake van een tekort. Dit betekent niet dat er meteen gekort gaat worden. Dit gebeurt pas als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang onder deze grens uitkomt. Een korting is vooralsnog niet aan de orde.

Zijn er ook andere situaties denkbaar waarin Pensioenfonds Meubel moet korten?

De beleidsdekkingsgraad bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen of kunnen verhogen. In één situatie speelt de actuele dekkingsgraad een rol: als de actuele dekkingsgraad erg laag is (zo’n 90%), wordt er direct gekort. De financiële situatie is dan zo slecht, dat het verlagen van de pensioenen de enige effectieve maatregel is. Gelukkig is dit voor Pensioenfonds Meubel niet aan de orde: onze actuele dekkingsgraad is 99,3%.

Herstelplan en toeslagverlening

Door de lage rente van dit moment loopt het pensioenfonds achter op het herstelplan 2019. Concreet betekent dit dat de dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel naar verwachting 2 jaar later is hersteld. We kunnen de pensioenen dus ook pas later verhogen.