Dekkingsgraad in augustus

07
okt
2020

Eind augustus is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen van 98,2% naar 101,2%. De beleidsdekkingsgraad is in augustus ook licht gestegen van 99,8% naar 99,9%. Pensioenfonds Meubel kan daarom nog steeds niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Waarom steeg de actuele dekkingsgraad?

De stijging van de actuele dekkingsgraad komt voornamelijk door de stijging van de rente. De stand van de rente is belangrijk voor pensioenfondsen. Je kunt dit vergelijken met de rente van een spaarrekening. Stel, je wilt over 20 jaar 1.000 euro op je spaarrekening hebben. Als de rente 1% is, dan moet je zorgen dat je nu al 820 euro op je rekening hebt staan. Want na 20 jaar rente te hebben ontvangen, kom je dan namelijk uit op 1.000 euro. Is de rente 4% in plaats van 1% dan hoef je nu maar 464 euro op je rekening te hebben om over 20 jaar 1.000 euro op de bank te hebben staan! Dit geldt ook voor pensioenfondsen. Als het pensioenfonds over 20 jaar 1.000 euro uit moet betalen als pensioen, is het afhankelijk van de rente hoeveel geld er dan nu al gereserveerd moet zijn. Hoe hoger de rente, hoe minder geld er gereserveerd hoeft te worden. Als de rente stijgt, wat het geval was in augustus, hoeft er dus minder geld gereserveerd te worden. De dekkingsgraad stijgt, omdat de dekkingsgraad de verhouding is tussen hoeveel geld er gereserveerd is en hoeveel geld er betaald moet worden.

Actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van het fonds en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er voor elke euro die we aan pensioenen moeten betalen € 1,00 in kas. Elke maand wordt de dekkingsgraad van dat moment berekend, ook wel de actuele dekkingsgraad. Het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden vormt de beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen van pensioenen.

Geen waardeoverdracht mogelijk

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, mag het pensioenfonds volgens de wet geen waardeoverdracht uitvoeren. Kleine pensioenen (in 2020: minder dan 497,27 euro bruto per jaar) worden nog steeds automatisch overgedragen. Als je van baan wisselt – en daardoor ook van pensioenfonds – kun je waardeoverdracht nog steeds aanvragen. Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds. Zodra de beleidsdekkingsgraad bij beide pensioenfondsen hoger is dan 100%, wordt het verzoek voor waardeoverdracht in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie op www.meubelpensioen.nl/weg.