Dekkingsgraad in juli

01
sep
2020

Eind juli is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen van 97,3% naar 98,2%. De beleidsdekkingsgraad is in juli gedaald van 100,1% naar 99,8%.

Waarom steeg de actuele dekkingsgraad?

De stijging van de actuele dekkingsgraad komt door het rendement dat op de beleggingen is behaald. Anderzijds daalde de rente een klein beetje. Die rentedaling had een negatieve invloed op de beleidsdekkingsgraad.

Geen waardeoverdracht mogelijk

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, is het vanaf deze maand niet meer mogelijk om waardeoverdracht te doen. Als je uit dienst gaat en in een andere branche gaat werken, ga je meestal bij een ander pensioenfonds of bij een andere verzekeraar pensioen opbouwen. Je kunt er dan voor kiezen om het pensioen dat je al hebt opgebouwd ook te verhuizen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht. Omdat onze dekkingsgraad lager is dan 100%, mag het pensioenfonds volgens de wet geen waardeoverdracht uitvoeren. Deze regel geldt voor beide pensioenfondsen: dus zowel het oude als het nieuwe pensioenfonds. Kleine pensioenen (in 2020: minder dan 497,27 euro bruto per jaar) worden nog steeds automatisch overgedragen.

Ik wissel van baan, wat moet ik doen?

Als je van baan wisselt – en daardoor ook van pensioenfonds – kun je waardeoverdracht nog steeds aanvragen. Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds. Zodra de beleidsdekkingsgraad bij beide pensioenfondsen hoger is dan 100%, wordt het verzoek voor waardeoverdracht in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie op www.meubelpensioen.nl/weg.