Dekkingsgraad in september

20
okt
2020

Eind september is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen van 101,2% naar 101,7%. De beleidsdekkingsgraad is in september gelijk gebleven (99,9%). Pensioenfonds Meubel kan daarom nog steeds niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Waarom steeg de actuele dekkingsgraad?

De stijging van de actuele dekkingsgraad komt voornamelijk door een positief rendement op de beleggingen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen enerzijds het vermogen van het pensioenfonds en anderzijds de verplichtingen. Het vermogen van het pensioenfonds bestaat uit de waarde van de beleggingen. Als de beurskoersen stijgen, wordt het vermogen van het pensioenfonds meer waard. Dankzij het beleggingsrendement steeg in september de dekkingsgraad met 0,6%.
Sinds september wordt er gebruik gemaakt van nieuwe inzichten en verbeterde berekeningen voor de levensverwachting. Daarnaast daalde de rente. Het totaal effect was een lichte stijging van de verplichtingen en een effect van -0,1% op de dekkingsgraad. Uiteindelijk is de actuele dekkingsgraad dus gestegen met 0,5% (0,6% - 0,1%).

Verbeterde berekeningen

Al decennialang neemt de levensverwachting toe. Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen (o.a. de dekkingsgraad). Iedere twee jaar publiceert het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe prognosetafel en geeft hiermee inzicht in de verwachte ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland op basis van de op dat moment meest recente inzichten. In september is de nieuwste prognosetafel uitgekomen. In deze nieuwste prognosetafel wordt de stijging van de levensverwachting iets lager ingeschat dan in 2018.

Geen waardeoverdracht mogelijk

Omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, mag het pensioenfonds volgens de wet geen waardeoverdracht uitvoeren. Kleine pensioenen (in 2020: minder dan 497,27 euro bruto per jaar) worden nog steeds automatisch overgedragen. Als je van baan wisselt – en daardoor ook van pensioenfonds – kun je waardeoverdracht nog steeds aanvragen. Je vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds. Zodra de beleidsdekkingsgraad bij beide pensioenfondsen hoger is dan 100%, wordt het verzoek voor waardeoverdracht in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie op www.meubelpensioen.nl/weg.