Overslaan en naar inhoud gaan

Meer duidelijkheid over nieuw pensioenstelsel


Afgelopen vrijdag zijn het kabinet en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenstelsel zal de hoogte van het pensioen onzekerder worden.

De hoogte van het pensioen staat niet vast

In het nieuwe pensioenstelsel wordt er niets beloofd over hoeveel pensioen je gaat krijgen. Er wordt alleen afgesproken hoeveel geld jij en je werkgever elk jaar betalen voor het pensioen. Het geld dat je inlegt voor je pensioen wordt belegd. Als er veel geld wordt verdiend op de beurs, heb je meer geld voor je pensioen. De hoogte van het pensioen wordt dan dus hoger. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook: slechte beleggingsresultaten zorgen voor een lager pensioen. In de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel wordt er nu wel een belofte gedaan over hoeveel pensioen je gaat krijgen.

Risico's worden gedeeld

Maar wat gebeurt er als er vlak voordat je met pensioen gaat de beurskoersen dalen? Het pensioen zou dan een stuk lager worden. Om te voorkomen dat je opeens een veel lager pensioen krijgt, wordt er een reservepot gemaakt. In goede tijden wordt er wat geld opzij gezet en in slechte tijden wordt dit geld gebruikt. De mee- en tegenvallers kunnen dus worden gespreid door de jaren heen. De risico’s van beleggen worden zo gedeeld tussen alle deelnemers in de pensioenregeling.

Hoeveel geld ga je betalen voor je pensioen?

De regels over hoeveel geld je jaarlijks betaalt voor het pensioen gaan ook veranderen. In het huidige pensioenstelsel betaalt iedereen (jong en oud) dezelfde premie en krijgt dezelfde pensioentoezegging. In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van het pensioen afhankelijk van het beleggingsrendement. Een oudere deelnemer krijgt voor dezelfde premie minder pensioen dan een jongere deelnemer. Er zullen dus leeftijdsgroepen zijn die in het huidige stelsel te veel hebben betaald, maar door de overgang naar het nieuwe stelsel niet kunnen profiteren van de periode dat ze minder betalen. Deze leeftijdsgroepen zullen een compensatie gaan krijgen. Elk pensioenfonds gaat bekijken hoe dit wordt gecompenseerd.

Verlagen en verhogen van het pensioen

Omdat pensioenfondsen geen beloftes meer doen over de hoogte van het uiteindelijke pensioen, hoeven pensioenfonds ook niet meer bij te houden of er voldoende geld is om al die beloftes na te komen. De zogenoemde dekkingsgraad zal dus verdwijnen. Als je met pensioen bent, zal de uitkering die je krijgt ook meebewegen met de beurskoersen. Het blijft waarschijnlijk mogelijk om juist voor een vaste uitkering te kiezen. In dat geval wordt het pensioen ook niet aangepast aan de prijsstijgingen.

Geen pensioenverlaging als de dekkingsgraad minimaal 90% is

Vanwege de corona-crisis is er begin dit jaar een uitzonderlijke financiële situatie ontstaan. Omdat de regels voor het nieuwe pensioenstelsel nu duidelijk zijn, heeft het kabinet besloten de regels over het verlagen van het pensioen al meteen wat te versoepelen. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds einde dit jaar hoger dan 90% is, hoeft het pensioen niet te worden verlaagd. Eind april 2020 was de dekkingsgraad bij Pensioenfonds Meubel 102,4%. Het pensioen wordt in 2020 niet verlaagd.

Wanneer gaat het nieuwe pensioensysteem in?

Uiterlijk 1 januari 2026 moeten allen pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De verwachting is dat pensioenfonds vanaf 2022 kunnen overstappen naar de nieuwe regels. Wanneer de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel wijzigt is op dit moment nog niet bekend.

Wat gebeurt er met het pensioen dat je nu al hebt?

In principe wordt het pensioen dat je hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in de nieuwe pensioenregeling.

Wat is er besloten over de AOW-leeftijd?

In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Hierna stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar. In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2025 verandert er nog iets aan het tempo, dan zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar stijgt iets minder snel dan de levensverwachting.

Is het nieuwe pensioenstelsel officieel?

Een aantal vakbonden gaat de achterban raadplegen. Het doel is dat de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.