Geen pensioenakkoord

23
nov
2018

Al tijden wordt onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel voor ons land. Het had er deze week van moeten komen. Het overleg over hervorming van het pensioenstelsel is dinsdagavond 20 november 2018 echter mislukt. De onderhandelaars van de betrokken partijen meldden na afloop van gesprekken op het ministerie van Sociale Zaken dat ze er niet uit zijn gekomen.

Pensioenfonds Meubel betreurt het enorm dat na jaren van onderhandelen niet is gelukt om tot een akkoord te komen. Het bestuur dringt al lange tijd aan op vernieuwing omdat het huidige pensioenstelsel niet langer houdbaar is.

Wat is de inzet van de onderhandelingen?

Het pensioenstelsel dat we nu hebben, sluit niet meer goed aan bij de huidige tijd. Allereerst is de arbeidsmarkt is enorm veranderd. Waar men vroeger een leven lang pensioen opbouwde via één werkgever (en pensioenfonds), is dat nu heel anders. De huidige tijd kenmerkt zich door veel kortere dienstverbanden die steeds vaker ook nog worden afgewisseld met een bestaan als ZZP-er.
Hierdoor zijn spanningen ontstaan tussen generaties. Dit komt omdat in het huidige pensioenstelsel jongere medewerkers relatief veel betalen voor de opbouw van hun pensioen. En oudere medewerkers relatief weinig. Dat geeft geen problemen als je een leven lange bij hetzelfde pensioenfonds pensioen opbouwt. Maar wel in de huidige situatie waarin dat steeds minder vaak het geval is.

Waarom stappen we daar dan niet vanaf? Nu zonder maatregelen afstappen van de huidige wijze van financiering van het pensioen tussen generaties, leidt tot oneerlijkheid. Dan hebben jongere generaties teveel betaald terwijl ze niet meer profiteren van de tijd waarin ze (als wat oudere medewerker) juist wat te weinig betalen. De verdeling en betaling van de rekening om jongere generaties te compenseren voor het nadelige effect als nu voor een ander stelsel wordt gekozen, is een belangrijk onderwerp en struikelblok in de onderhandelingen gebleken.

Een ander groot vraagstuk waar ons pensioenstelsel mee worstelt is de pensioen- (en AOW-) leeftijd. We leven steeds langer. Goed nieuws natuurlijk, maar het betekent ook dat we steeds langer pensioen moeten uitkeren. Om dat te compenseren moeten we langer doorwerken. Vooral over dat laatste kunnen de onderhandelende partijen over het pensioenakkoord geen overeenstemming bereiken. Een snel stijgende pensioenleeftijd stuit op veel verzet.

Wat nu?

Nu er geen pensioenakkoord tot stand is gekomen tussen sociale partners (vakbonden en vakorganisaties) en kabinet, ontbreekt er een duidelijke richting voor de toekomst van het pensioenstelsel. Alle betrokken partijen delen de mening dat er snel een oplossing moet komen. Pensioenfonds Meubel roept de betrokken partijen op zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten.