Het lijkt er nu echt van te komen: een nieuw pensioenakkoord

06
jun
2019

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben een principe-akkoord gesloten over het nieuwe pensioenakkoord. Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, is overeenstemming bereikt. De laatste hobbel is de handtekening van vakbond FNV. Het bestuur van de vakbond is vóór het principe-akkoord, maar zal eerst nog via een referendum de leden raadplegen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen uit het principe-akkoord?

De AOW-leeftijd stijgt minder snel

De komende twee jaar stijgt de AOW-leeftijd niet verder. De AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd alsnog naar 67 jaar. Niet in 2021, maar in 2024. De AOW-leeftijd zal ook daarna minder snel stijgen. In plaats van een jaar langer leven is een jaar langer werken, wordt de nieuwe afspraak een jaar langer leven is acht maanden langer werken.

Minder harde garanties dus minder zekerheid

De pensioenen gaan meer meebewegen met de financiële situatie van het fonds. De pensioenen stijgen als het goed gaat, maar dalen als het slecht gaat. Dit is in principe nu ook al zo, maar in het nieuwe pensioenakkoord worden de uitkeringen sneller aangepast aan het economisch tij. Hierdoor hoeft er minder geld gereserveerd te worden voor slechte tijden: de pensioenen gaan meteen omlaag.

De doorsneepremie wordt afgeschaft

Nu wordt voor elke deelnemer evenveel premie betaald, ongeacht hun leeftijd. Dit wordt de doorsneepremie genoemd. De kostprijs voor € 1 pensioen, is echter niet voor elke deelnemer gelijk. Hoe langer het duurt voordat het pensioen betaald moet worden, hoe meer rendement er nog gemaakt kan worden. De kostprijs van € 1 pensioen voor een jonge deelnemer is dus een stuk lager dan € 1 pensioen voor een oudere deelnemer. Dit was vroeger geen probleem: op een dag waren ze zelf oud en betaalden de nieuwe jongeren weer mee aan hun pensioen. Maar mensen wisselen steeds vaker van baan, maken een carrière switch, of beginnen voor zichzelf. Het nieuwe pensioenakkoord schaft deze doorsneepremie af. Er zal gecompenseerd worden voor de oudere deelnemers, die jarenlang extra hebben betaald en nu zouden gaan profiteren.

ZZP-ers kunnen zich aanmelden bij het pensioenfonds

Het moet gemakkelijker worden voor ZZP-ers om deel te nemen aan de pensioenregeling van een pensioenfonds, maar het wordt niet verplicht. Wel zullen ZZP-ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af moeten sluiten. Bij Pensioenfonds Meubel kunnen deelnemers die uit dienst zijn gegaan en ZZP-er worden al pensioen blijven opbouwen.

Zwaar beroep? Eerder met pensioen

Ook denkt het kabinet een manier te hebben gevonden om zware beroepen te ontzien. Er komt een regeling waarbij iedereen die dat wil drie jaar eerder kan stoppen met werken. De boete die werkgevers betalen, wordt afgeschaft voor werknemers met een bruto inkomen tot het minimum loon. Houd er wel rekening mee dat eerder met pensioen gaan leidt tot een lager pensioen! Het pensioen wordt tenslotte langer uitbetaald.

Hoe nu verder?

We wachten op de uitslag van de ledenraadpleging bij de FNV. Om de AOW-leeftijd daadwerkelijk te kunnen bevriezen moet er voor 1 juli een akkoord zijn. Als het akkoord er ligt zal het nieuwe pensioencontract nader uitgewerkt moeten worden. Hoe wordt de afschaffing van de doorsneepremie gecompenseerd? Hoe zien de nieuwe rekenregels eruit voor het berekenen van verlagingen en verhogingen? Na jarenlang van onderhandelen is er in ieder geval duidelijkheid over de richting van het nieuwe pensioenakkoord.