Meer pensioenopbouw in 2018

21
feb
2018

Per 1 januari 2018 voeren we een aantal wijzigingen door in onze pensioenregeling. Deze wijzigingen komen voort uit de cao 2018-2019 en zorgen ervoor dat je dit jaar én volgend jaar meer pensioen opbouwt via je salaris. Tegelijkertijd hebben de veranderingen gevolgen voor je netto inkomen. We lichten de wijzigingen en gevolgen toe in dit bericht.

Franchise daalt flink

Zowel in 2018 als in 2019 verlagen we de franchise met € 1.000,00. Deze verlaging is onderdeel van de cao 2018-2019 en voeren we door om de pensioenopbouw te verbeteren. Waarom het verlagen van de franchise gunstig is voor je pensioen, lichten we kort toe: de franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Dit is niet nodig omdat je later ook AOW van de overheid krijgt. Als we berekenen hoeveel pensioen je mag opbouwen, trekken we eerst de franchise van je totale bruto jaarsalaris af. En als de franchise lager is, blijft er een groter deel van je salaris over om pensioen over op te bouwen.

Maximum salaris stijgt in 2018

Door een wijziging in de pensioenregeling mag je in 2018 pensioen opbouwen tot een bruto jaarsalaris van maximaal € 60.195,00. Dit is zo’n € 300,00 meer dan vorig jaar. Als je dit bedrag verrekent met de franchise, dan betekent het dat je dit jaar totaal € 1.300,00 extra hebt voor je pensioenopbouw. Verdien je minder dan het maximaal bruto jaarsalaris? Dan heeft deze wijziging geen invloed op jouw pensioen. Alleen de verlaging van de franchise is dan van toepassing.

Gevolgen netto salaris

In de cao 2018-2019 is afgesproken dat de loonschalen en daadwerkelijk betaalde lonen stap voor stap iets omhoog gaan. Dat gebeurt op deze manier:

DatumVerhoging
1 januari 2018€ 35 bruto per maand
1 april 20181%
1 januari 2019€ 45 bruto per maand
1 april 20191%

In 2017 berekenden we je pensioenpremie aan de hand van een opbouwpercentage van 1,8%. Dit percentage gebruiken we ook in 2018. Doordat de franchise is gedaald, bouw je over een groter deel van je salaris pensioen op. Dit betekent dat het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt groter is dan vorig jaar. Daardoor wordt het deel van je salaris dat naar pensioen gaat ook groter. Hierdoor blijft er iets minder geld over voor je salaris. Wat het verschil met 2017 uiteindelijk is, hangt af van je salaris en de verhogingen.