Nabestaandenpensioen uitgekeerd bij overlijden als gevolg coronavirus

15
apr
2020

De pensioenadministratie en het betalen van de pensioenen gaat op dezelfde manier door. Alles is nu zo ingericht dat we zonder problemen de uitbetalingen op tijd kunnen doen. Dus als je met pensioen bent, dan ontvang je gewoon jouw maandelijkse pensioenuitkering. Ook heeft het coronavirus geen invloed op het uitkeren van het nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het bericht in de media dat pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen uitkeren bij een overlijden aan het coronavirus geldt niet voor je pensioen bij Pensioenfonds Meubel. Wij keren het nabestaandenpensioen gewoon uit, ook als het overlijden het gevolg is van het coronavirus na het bezoeken van een oranje of rood risicogebied. Ook je arbeidsongeschiktheid na het bezoeken van een risicogebied is voor ons geen reden om de uitkering op arbeidsongeschiktheidspensioen af te wijzen.