Overslaan en naar inhoud gaan

Thema: Nieuw pensioenstelsel


Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. In het Pensioenakkoord staan nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die afspraken worden nu verder uitgewerkt.

Door die verdere uitwerking van het Pensioenakkoord komt er eigenlijk een nieuw pensioenstelsel in Nederland. De pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel gaat hierdoor ook veranderen. Op deze pagina lees je hoe en wanneer dit gebeurt. En wat dit voor jou betekent.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De regels voor pensioen gaan veranderen, omdat het een aantal problemen oplost. Bijvoorbeeld dat de pensioenen nu niet altijd omhoog kunnen als het goed gaat met de economie. De huidige regels laten dat vaak niet toe.

  Veranderingen door het nieuwe pensioenstelsel

  In het nieuwe stelsel staat niet langer de pensioenuitkering centraal. In plaats daarvan staat de pensioenpremie centraal. Voorheen was het uitgangspunt dat je van te voren ongeveer wist hoe hoog je pensioen later werd. Dat is straks niet meer zo.  
  Je bouwt straks niet meer een pensioen op, maar een vermogen. Dat vermogen, of pensioenkapitaal, beheert jouw pensioenfonds voor je. Je pensioenkapitaal gaat meebewegen met de economie. Tijdens de periode dat je premie betaalt, krijg je steeds een inschatting hoe je ervoor staat. Je krijgt dan te zien hoeveel pensioen je waarschijnlijk kunt verwachten. 
  Als je met pensioen gaat, koop je een pensioenuitkering aan. Voor de meeste mensen zal ook de hoogte van de pensioenuitkering meebewegen met de economie. 

  Wat weten we tot nu toe?

  Een aantal onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel ligt voor jou als deelnemer al vast. We noemen ze kort:

  • Bedrag ineens op pensioendatum
   Je krijgt de mogelijkheid om op je pensioendatum in één keer maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen (Lumpsum). Bijvoorbeeld voor een wereldreis, een studie of het afbetalen van je huis. Deze maatregel gaat op 1 januari 2023 in.  
  • Partnerpensioen verandert
   Er komt één overkoepelende regeling voor partnerpensioen. In het kort: overlijd je voor pensioendatum? Dan krijgt je partner een vast percentage van jouw inkomen. Sociale partners moeten nog bepalen hoe hoog dit percentage wordt. Het mag maximaal 50% van het salaris zijn. Overlijd je na pensioendatum, dan hangt de hoogte af van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd. 
  • Pensioen beweegt mee met de economie
   De pensioenen gaan meebewegen met de economie. Ze gaan omlaag als het economisch minder gaat en omhoog als het economisch goed gaat. Dat geldt vooral voor de inschatting van het pensioen van werkenden. Hoe jonger je bent, hoe meer deze inschatting zal gaan schommelen. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen. 
  • Ieder jaar inschatting hoogte pensioen
   Ook ziet iedereen straks het bedrag dat voor zijn of haar pensioen beschikbaar is; de pensioenpot. We maken ieder jaar een inschatting van het pensioen dat iedereen later kan verwachten. 
  • Twee regelingen
   Over een aantal andere onderdelen moeten de sociale partners nog keuzes maken.   
   Een keuze is welk type regeling straks gaat gelden. Er zijn straks twee verschillende regelingen. Het verschil zit ‘m in de manier waarop we pensioen opbouwen. Doen we dat samen? Of is het ieder voor zich? Maar het zit ook in de manier waarop we risico’s tussen jong en oud delen. Want, hoe jonger je bent, hoe meer risico je kan nemen. En andersom. Als je vlak voor pensioendatum zit, wil je dat het pensioen niet teveel gaat schommelen.  

  Hoe gaat het verder? 

  • Stap 1 Het conceptwetsvoorstel gaat naar de Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in. Naar verwachting is dat 1 januari 2023.
  • Stap 2 Vanaf dan maken werkgevers en vakbonden afspraken met elkaar over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Pensioenfondsen zorgen er vervolgens voor dat zij de nieuwe pensioenregeling kunnen invoeren.
  • Stap 3 Uiterlijk 1 januari 2027 moeten pensioenfondsen klaar zijn om de nieuwe pensioenregeling in te voeren. Maar eerder kan dus ook. Vanaf dat moment kunt u zien wat dit voor uw pensioen betekent.

  Sociale partners nemen de besluiten

  De sociale partners nemen de besluiten maar bij veel zaken betrekken zij uiteraard ook het pensioenfonds.   
  Besluiten die genomen moeten worden:

  • Hoe gaat de pensioenregeling eruitzien?
  • Gaan de bestaande pensioenaanspraken en -rechten over?
  • Hoe wordt het collectieve vermogen evenwichtig verdeeld naar individueel vermogen?
  • Worden deelnemers gecompenseerd, en hoe, als ze erop achteruitgaan in vergelijking met de huidige pensioenregeling?

  Nieuwe pensioenregeling uiterlijk in januari 2027

  Om de nieuwe pensioenregeling te kunnen invoeren moeten de sociale partners met elkaar tot overeenstemming komen. Uiterlijk in januari 2027 moeten alle pensioenfondsen over zijn naar de nieuwe regels. Ook Pensioenfonds Meubel.

  Tot die tijd is er dus nog veel werk aan de winkel. Werk waarop we ons nu goed voorbereiden. Maar waar we pas echt mee aan de slag kunnen als er meer duidelijk is. We willen niet te vroeg beginnen, om zo onnodige kosten te voorkomen.

  Eerder verschenen berichten