Overslaan en naar inhoud gaan

Versoepelingen bij overgang naar nieuw pensioenstelsel


Minister Koolmees wil fondsen de komende jaren alvast gebruik laten maken van de soepeler regels uit het nieuwe pensioenstelsel dat er straks komt. Maar het duurt vermoedelijk nog tot 2026 voor het nieuwe stelsel ingaat. Per Kamerbrief gaf minister Koolmees aan dat hij niet vast wil blijven houden aan de oude situatie, dus komen er speciale regels voor tijdens de transitieperiode (2022-2026). Door in de transitieperiode de regels alvast wat te versoepelen in de richting van de nieuwe situatie, merken miljoenen Nederlanders dat effect al eerder.

“In het licht van de zeer uitzonderlijke economische situatie als gevolg van de Coronacrisis heeft minister Koolmees toegezegd dit jaar opnieuw gebruik te maken van zijn bevoegdheid om pensioenfondsen langer de tijd te geven aan de wettelijke eisen te voldoen. Hiertoe zal de vrijstellingsregeling worden verlengd. Met dit besluit wil hij gegeven de uitzonderlijke situatie voorkomen dat op korte termijn grote ingrepen door pensioenfondsen moeten worden gedaan.”

Hoe het overgangsregime er precies uit komt te zien staat niet in de brief. Dat moet de minister nog bespreken met toezichthouders, fondsen en de sociale partners. In elk geval zal hij  wederom een versoepeling van de regels rondom korten toe passen: de vrijstellingsregeling wordt met een jaar verlengd. Hierdoor hoeft er in 2021 alleen gekort te worden indien de dekkingsgraad aan het eind van het jaar lager is dan 90%. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel ligt boven die grens, de pensioenen hoeven volgend jaar niet gekort te worden.