Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioenfondsen Meubel en Houthandel besluiten samen te gaan


Op donderdag 7 maart ondertekenden de twee fondsbesturen en de sociale partners in de bedrijfstakken een intentieverklaring over het samengaan van beide fondsen. In de loop van 2019 wordt de samenvoeging, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouder De Nederlandsche Bank, verder uitgewerkt. Per 1 januari 2020 kan de samenvoeging vervolgens een feit zijn. Door de samenvoeging ontstaat een pensioenfonds met circa 57.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 4 miljard euro.

Collectieve waardeoverdracht
De opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers en van de gepensioneerden van Pensioenfonds Houthandel worden door middel van een collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Pensioenfonds Meubel. Na de overdracht wordt Pensioenfonds Houthandel geliquideerd.

Keuzes
Na het samengaan wordt één pensioenregeling uitgevoerd. Wel kunnen de verschillende sectoren die bij het fonds zijn aangesloten zelf een aantal keuzen maken binnen die regeling, zoals de hoogte van de franchise, het maximum premiepercentage en het opbouwpercentage.  

Bestuur en verantwoordingsorgaan
Het bestuursmodel van Pensioenfonds Meubel blijft ongewijzigd. Dat bestuur bestaat uit twee onafhankelijke uitvoerende bestuurders, een onafhankelijke voorzitter en 6 niet-uitvoerende toezichthoudende bestuurders namens sociale partners en gepensioneerden. In dit niet-uitvoerende bestuur krijgen de werkgevers uit de Houthandel één zetel. Ook in het verantwoordingsorgaan van het fonds komen vertegenwoordigers uit de houthandel-sector.

Petra de Bruijn, voorzitter Pensioenfonds Meubel:
“Pensioenfonds Meubel heeft een groeiambitie, omdat schaalvergroting zorgt voor een kostenefficiënte uitvoering en een robuustere organisatie. Daar wordt iedereen beter van. Alle betrokken partijen staan dan ook achter deze stap. Dit was bovendien een uitgelezen moment, omdat de dekkingsgraden van de twee fondsen nu maar weinig uiteenlopen. Dat maakt het samengaan een stuk eenvoudiger. De rest van het jaar gaan we hard aan het werk om het samengaan soepel te laten verlopen.”

Lex Raadgever, voorzitter Pensioenfonds Houthandel:
“Voor kleine en middelgrote pensioenfondsen is het steeds lastiger geworden om zelfstandig te blijven opereren. Door samen te gaan met Pensioenfonds Meubel, kunnen we ook in de toekomst een goed, solidair en betaalbaar pensioen blijven regelen voor iedereen die in de houthandel werkt. En met een bestuurszetel voor de houthandel in het gecombineerde fonds, blijft de sector nauw betrokken meepraten over de toekomst van ons pensioen.”