Prinsjesdag: Het pensioennieuws op een rij

20
sep
2019

In juni werd het pensioenakkoord gesloten. Naar verwachting is de wetgeving voor het nieuwe pensioenakkoord in 2022 gereed. Maar ook in 2020 zullen we al wat kunnen merken van het nieuwe pensioenakkoord. Dit stond er over pensioen in de Rijksbegroting.

De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Hoe wordt dat betaald?

Vanaf 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Voor deze maatregel is wel geld nodig. In de Rijksbegroting wordt uiteengezet hoe deze maatregel wordt bekostigd. Het lage-inkomensvoordeel wordt beperkt en voor de jeugd uiteindelijk helemaal afgeschaft.

Duurzame inzetbaarheid

Onderdeel van het pensioenakkoord is het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond kunnen doorwerken tot het pensioen? Het kabinet stelt hiervoor vanaf 2020 structureel € 10 miljoen beschikbaar. Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden via een tijdelijke vrijstelling van de werkgeversboete voor vervroegd uittreden.