Statement n.a.v. uitzending Zwarte Zwanen

04
mei
2018

Samenwerken aan de kwaliteit van de administratie

Sinds 1 januari 2018 is de pensioenadministratie van Pensioenfonds Meubel overgegaan van Syntrus Achmea naar Centric. De wens van het fonds om de kwaliteit van de dienstverlening aan werkgevers en deelnemers verder te verbeteren, was een van de redenen om over de stappen naar Centric als nieuwe dienstverlener.

In de uitzending van Zwarte Zwanen op 7 mei, komt een werkgever aan het woord (van hout- en interieurbedrijf Ritmeester) die ontevreden is over de kwaliteit van de facturen die hij ontvangt van Pensioenfonds Meubel. Samen met Centric werkt Pensioenfonds Meubel hard aan verdere  verbetering van de dienstverlening. Sinds begin dit jaar is onder meer het proces van premie-facturen aangepakt, waarbij goed is geluisterd naar de klachten van het bedrijf Ritmeester. Zo werken we altijd: met feedback van deelnemers en werkgevers gaan we aan de slag met verbeteringen.

Voorheen werd voor de premiebetaling gewerkt met voorschot-facturen en een eindafrekening. Die waren niet altijd even inzichtelijk. Om dit toegankelijker te maken, factureren we nu maandelijks op basis van actuele gegevens op een maandelijkse vaste datum. Daarbij is ook de lay-out van de factuur aangescherpt, waardoor controle van de premiefactuur en de aangeleverde gegevens eenvoudiger is geworden.

De afgelopen maanden is door Centric én door het bestuur van het fonds gesproken met Ritmeester, om de problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. Toen daarna nog zorgen bleven bestaan, is een nieuwe uitnodiging gedaan om verder te praten. Op die uitnodiging is Ritmeester niet ingegaan. We gaan dat gesprek echter nog steeds graag aan.

Ook programmamaker Cees Grimbergen hebben we meermalen telefonisch en schriftelijk een toelichting gegeven op de werkwijze van het fonds en de verbeteringen die zijn doorgevoerd in het facturatieproces. De heer Grimbergen is ook van harte uitgenodigd om op bezoek te komen bij Centric om kennis te nemen van de processen en werkwijze. Van die uitnodiging wilde de heer Grimbergen helaas geen gebruik maken. Maar ook hier geldt: het aanbod blijft staan.

Verhoging van de bestuurskosten

In de uitzending van 7 mei wordt ook gesproken over een verhoging van de bestuurskosten. Die kosten zijn sinds juli 2014 inderdaad gestegen. In dat jaar heeft Pensioenfonds meubel in het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen een nieuw bestuursmodel gekozen. Het doel: een sterker en slagvaardiger bestuur.

Het aantal bestuursleden is in het nieuwe model groter geworden door toetreding van twee onafhankelijke experts tot het bestuur als uitvoerend bestuurders. De uitvoerend bestuurders voeren onder andere taken uit - die voorheen werden uitbesteed - met het voordeel dat er meer bestuurlijke grip ontstaat op de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Ook is een externe auditcommissie benoemd, die het bestuur ondersteunt bij het interne toezicht op het fonds.

Deze veranderingen en de uitbreiding van het bestuur hebben geleid tot hogere bestuurskosten (waaronder opleidingskosten en de btw die enkele bestuurders door veranderde belastingregels moeten doorbereken). Daarnaast ontvangen de twee onafhankelijke experts in het bestuur en de onafhankelijke voorzitter sinds 2016 een expert-toeslag van € 4000 euro per jaar (€ 333,33 per maand), bovenop de normale bestuursvergoeding.  

Pensioenfonds Meubel vindt de versterking van het bestuur en het binnenhalen van extra deskundigheid in het belang van alle deelnemers, werkgevers en gepensioneerden. Met deze veranderingen is de slagkracht en efficiëntie van het bestuur verbeterd. Dat draagt uiteindelijk bij aan het belangrijkste doel van het fonds: een goed en betaalbaar pensioen voor iedereen die werkt in de meubelsector.