Stijgende lijn in de actuele dekkingsgraad

27
nov
2019

Eind oktober is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds verder gestegen van 101,6% naar 103,2%. De beleidsdekkingsgraad is wel gedaald van 105,0% naar 104,6%. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden is.

Wat als pensioenfonds meubel onder het wettelijk minimum komt?

Als de beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereist eigen vermogen komt van 104,2%, is er sprake van een tekort. Dit betekent niet dat er meteen gekort gaat worden. Volgens de huidige regels moeten pensioenfondsen de pensioenen korten, als de dekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (ongeveer 104%). Een korting is vooralsnog niet aan de orde.

Nieuwe regels voor het korten van de pensioenen?

Op 21 november debatteerde de Tweede kamer over het voorkomen van kortingen. Een ruime Kamermeerderheid steunt het kabinetsbesluit om de regels voor pensioenfondsen tijdelijk te versoepelen. De meeste fondsen die in 2020 zouden moeten korten, hoeven dat daardoor nog niet te doen. Wel moet minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees haast maken met de uitwerking van het pensioenakkoord.