Stijgende lijn in de actuele dekkingsgraad

06
jan
2020

Eind november is de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds gestegen van 103,2% naar 104%. Dankzij een stijging van de rente én een goed rendement. De beleidsdekkingsgraad is wel gedaald van 104,6% naar 104,4%. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden is.

Welke gevolgen heeft samenvoeging met Pensioenfonds Houthandel voor de dekkingsgraad?

Vanaf 1 januari 2020 is er een samenvoeging van Pensioenfonds Houthandel en Pensioenfonds Meubel. De samenvoeging heeft geen gevolgen voor de dekkingsgraad. Omdat de dekkingsgraad van Pensioenfonds Houthandel waarschijnlijk hoger is dan de dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel op 1 januari 2020, krijgen alle deelnemers van Pensioenfonds Houthandel een eenmalige verhoging van het pensioen. Door de verhoging van het pensioen, daalt de dekkingsgraad van Pensioenfonds Houthandel. Het gevolg is dat Pensioenfonds Houthandel en Pensioenfonds Meubel op het moment van samengaan precies dezelfde dekkingsgraad hebben.

Wat als Pensioenfonds Meubel onder het wettelijk minimum komt?

Als de beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereist eigen vermogen komt van 104,2%, is er sprake van een tekort. Dit betekent niet dat er meteen gekort gaat worden. Volgens de huidige regels moeten pensioenfondsen de pensioenen korten, als de dekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (ongeveer 104%). Een korting is vooralsnog niet aan de orde. Er wordt wel verwacht dat de beleidsdekkingsgraad begin 2020 onder het minimum daalt.