Verplichte waardeoverdracht klein pensioen

19
nov
2018

Hij lag er al even: het wetsvoorstel om de automatische overdracht van een klein pensioen te regelen. Het voorstel werd op 21 november 2017 aangenomen in de Tweede Kamer en op 12 december definitief aanvaard in de Eerste Kamer. Heb je nog ergens een klein pensioen staan? Dan heeft dit wetsvoorstel gevolgen voor jou.

Veel kleine pensioenpotjes

Een klein pensioen is een uitkering tot € 474,11 per jaar (2018). Tot 1 januari 2018 mochten dit soort kleine pensioenen worden afgekocht. Afkopen betekent dat je je pensioen in één keer ontvangt. Waarna je dus geen maandelijkse pensioenuitkering meer ontvangt als je met pensioen gaat. Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij te weinig pensioen overhoudt voor later. De nieuwe wet brengt daar verandering in.

Goed om te weten: sommige pensioenfondsen hebben een ander afkoopbeleid. Zo heeft Pensioenfonds Meubel vorig jaar besloten om alleen pensioenen af te kopen die lager zijn dan € 150.

Pensioen onder € 2 vervalt

De administratiekosten voor de hele kleine pensioenen (€ 2 bruto per jaar of minder) zijn in verhouding erg hoog. Daarom mogen pensioenfondsen deze hele kleine pensioenen laten vervallen. De pensioenen die vervallen, komen in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Zo komt het ten goede aan de overige deelnemers in de pensioenregeling.

Automatische waardeoverdracht

In de nieuwe wet is geregeld dat een klein pensioen (boven de € 2 en onder de € 474,11 (2018) bruto per jaar) automatisch met je meeverhuist als je van baan wisselt. Je hoeft daar zelf niks voor te regelen. Deze nieuwe wet gaat formeel in per 1 januari 2019 maar is al van toepassing voor kleine pensioenen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 stopt.

Afkoop verdwijnt niet helemaal

Afkoop blijft mogelijk voor pensioen waarvan de opbouw voor 1 januari 2018 is gestopt. Maar voor kleine pensioenen waarvan de opbouw ná 1 januari 2018 stopt, mag dat dus niet meer. Een pensioenfonds mag van deze regel afwijken als het in vijf jaar tijd minimaal vijf keer niet is gelukt om het kleine pensioen over te dragen. Dan is er nog de situatie dat iemand met een klein pensioen met pensioen gaat. In dat geval is er geen nieuwe pensioenuitvoerder om het kleine pensioen aan over te dragen. Het bestuur van het pensioenfonds moet nog besluiten of er dan ook afgekocht mag worden. We informeren je opnieuw zodra hier een besluit over is genomen.