Hoe zit dat?

Toen je werkte in de meubelbranche, bouwde je pensioen op bij Pensioenfonds Meubel. Naast pensioen voor je zelf (ouderdomspensioen) bouwde je mogelijk ook partnerpensioen op. Partnerpensioen is een uitkering voor je partner nadat je bent overleden.      

Heeft je partner recht op dit partnerpensioen?

Of je partner recht heeft op partnerpensioen indien je overlijdt, is afhankelijk van vier voorwaarden

  • Je hebt voor 2012 deelgenomen aan de pensioenregeling van pensioenfonds Meubel. Tot die tijd bouwde iedereen namelijk standaard partnerpensioen op binnen de pensioenregeling.
  • Je huidige partner was al je partner toen je nog pensioen opbouwde bij Pensioenfonds Meubel.
  • Er heeft na uit diensttreding geen waardeoverdracht van je Meubel-pensioen naar je nieuwe pensioenfonds of pensioenverzekeraar plaatsgevonden.
  • Jullie hebben nadat je uit dienst trad en dus stopte met pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Meubel er niet voor gekozen het (eventueel) opgebouwde partnerpensioen om te zetten in pensioen voor jezelf.

Hoe weet je hoe hoog het partnerpensioen is?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op het UPO dat je periodiek ontvangt van Pensioenfonds Meubel lees je of je partner recht heeft op partnerpensioen via Pensioenfonds Meubel nadat je bent overleden. De hoogte van dit partnerpensioen is uitgedrukt in een jaarlijkse uitkering.