Geld wordt ieder jaar minder waard omdat de prijzen stijgen. Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Pensioen laten meestijgen

Als we toeslag verlenen, groeien pensioenaanspraken van de actieve deelnemers en de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden jaarlijks mee met prijsstijgingen. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien. Dat kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Als het financieel tegenzit, kan het zijn dat Pensioenfonds Meubel niet volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat je pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

Toeslagverlening afgelopen jaren

Pensioenfonds Meubel verwacht de komende jaren geen toeslag te kunnen verlenen. In de onderstaande tabel zie je met welk percentage de pensioenen de afgelopen jaren zijn verhoogd. 

201920182017201620152014
0,00%0,00%0,00%0,00%1,53%0,00%