Je werkt niet meer voor onze sector. Misschien heb je nu een nieuwe baan en bouw je pensioen op bij een ander pensioenfonds. Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Opgebouwd pensioen is hoger dan 497,27

Is je opgebouwd pensioen hoger dan € 497,27 per jaar dan beslis je zelf of je jouw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je jouw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van je pensioen regel je bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt je jouw pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds Meubel staan. Wil je hulp bij het maken van je keuze? Je financieel adviseur helpt je graag.

Eerst goed bekijken
Waardeoverdracht kun je vergelijken met twee spaarrekeningen, waarvan je er een opheft en het saldo overmaakt naar de andere spaarrekening. Net als bij een spaarrekening kunnen er dingen net even anders zijn. Het rentepercentage bijvoorbeeld. Bij pensioenfondsen is het net zo, maar dan nog wat ingewikkelder omdat Pensioenregelingen inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. Je kunt voor waardeoverdracht kiezen maar het is niet verplicht. Of het verstandig is hangt onder andere af van de kwaliteit van de pensioenregeling ende mate waarin een pensioenfonds financieel gezond is. Om een goede afweging te kunnen maken, is het daarom verstandig naar deze zaken te kijken én eerst een offerte op te vragen bij het nieuwe pensioenfonds.

Informeer bij het nieuwe pensioenfonds of ze een formulier hebben waarmee je waardeoverdracht kunt aanvragen.

Opgebouwd pensioen is lager dan 497,27

Is je opgebouwd pensioen minder dan € 497,27 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar dan zorgt Pensioenfonds Meubel er automatisch voor dat je pensioen meegaat naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Pensioenfonds Meubel checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of je pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heb je geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds Meubel.

Hele kleine pensioen van minder dan € 2

Stopte je pensioenopbouw na 1 januari 2018 en is je opgebouwd pensioen lager dan € 2,- per jaar, dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.