Je werkt niet meer in de meubelbranche, tentoonstellingsbouw, orgelbouw of houthandel.  De deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel is daarom ook gestopt. Het is goed om te weten wat er nog wel en wat er niet meer voor jou is geregeld.

Het ouderdomspensioen blijft van jou

Het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd blijft natuurlijk van jou. Als je een andere pensioenregeling bij je nieuwe baan hebt, kun je het pensioen van Pensioenfonds Meubel mee verhuizen. Dit noemen we waardeoverdracht. Je regelt dit via je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Er is geen partnerpensioen en wezenpensioen meer verzekerd

Er is geen partnerpensioen voor je partner en geen wezenpensioen voor je kinderen als je overlijdt op een moment dat je niet meer deelneemt aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel. Je kunt als je stopt met de deelname aan Pensioenfonds Meubel, een deel van je ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen. Dat betekent dat je ouderdomspensioen dan lager wordt. Je partner en kinderen krijgen dan wel een pensioen uitbetaald van Pensioenfonds Meubel als je overlijdt. Als je ook deelnam aan de Anw-hiaatverzekering, stopt deze verzekering ook.

Je bent niet meer verzekerd voor het geval je arbeidsongeschikt raakt

Als je arbeidsongeschikt raakt is er bij Pensioenfonds Meubel niets meer voor je geregeld.