Als je een nieuwe baan hebt in een andere sector, bouw je mogelijk pensioen op bij een ander pensioenfonds. Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. De hoogte van je opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met je pensioen gebeurt.

Word je ZZP-er?

Ook dan is het belangrijk om aan je inkomen voor later te werken. Als je wilt, kun je je pensioen blijven opbouwen bij Pensioenfonds Meubel. Neem dan uiterlijk 9 maanden nadat je bent gestopt in de meubelbranche contact met ons op. Pensioenfonds Meubel doet je een voorstel. Ga je akkoord? Dan regelen wij de vrijwillige voortzetting voor jou. 

Of het voor jou interessant is om als ZZP-er vrijwillig te blijven deelnemen aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds Meubel, moet je zelf bepalen. Pensioen opbouwen, betekent dat je maandelijks pensioenpremie moet inleggen. En omdat je niet meer voor een werkgever werkt, is de gehele pensioenpremie als ZZP-er voor eigen rekening. Daar staat tegenover dat je je pensioen wél goed hebt geregeld. Voor jezelf, maar ook voor je partner. In de pensioenregeling is namelijk ook partnerpensioen verzekerd. Dit is een uitkering voor je partner indien je overlijdt. Pensioenfonds Meubel heeft bovendien geen winstoogmerk, dus als je pensioen wilt opbouwen, is het waarschijnlijk een heel aantrekkelijk alternatief tussen commerciële aanbieders. Maar nogmaals: die afweging maak jezelf.