Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden; 2 uitvoerende bestuursleden en 7 niet-uitvoerende bestuursleden onder wie een onafhankelijk voorzitter. De groep van 6 niet-uitvoerende bestuursleden bestaat uit 3 leden namens de werkgevers, 2 leden namens de werknemers en 1 lid namens pensioengerechtigden.

Missie, visie en strategie

In 2016 is de missie, visie en strategie van het pensioenfonds aangescherpt. Zo vinden we het vooral belangrijk dat verbinding, klantgerichtheid en een professionele organisatie in de strategie centraal staan. Ook hebben wij de visie dat een pensioenfonds op de beste manier pensioen opbouwt voor haar deelnemers als zij zich richten op collectiviteit en solidariteit. 

NAAR DE MISSIE,­ VISIE en­ STRATEGIE
 

Pensioenbeleid

De sociale partners (Cao-partijen) bepalen de inhoud van onze pensioenregeling. Dat gaat niet alleen over jouw ouderdomspensioen, maar ook over het partnerpensioen en het wezenpensioen. Het pensioenfonds moet er voor zorgen dat de regeling zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Ook het beheer van het vermogen en het verzorgen van de communicatie zijn ook belangrijke taken van het pensioenfonds. 

Uitbesteding

Bij de uitvoering van het beleid maken we gebruik van de diensten van gespecialiseerde professionele organisaties. Denk aan vermogensbeheer, de administratie van het pensioenfonds en de communicatie. Met de partijen die ons bijstaan, maken we heldere afspraken. We waken daarbij continu voor een juiste balans tussen kwaliteit en (beheersbaarheid van) kosten. 

Toeslagbeleid: pensioen wel of niet omhoog

Omdat elk jaar de prijzen stijgen probeert het pensioenfonds ook de pensioenen elkaar jaar iets te verhogen. Dat heet toeslag verlenen. Of dat kan, hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Elk jaar bekijkt het bestuur of het mogelijk is toeslag te verlenen. 

Premiebeleid: premie wel of niet aanpassen

Maandelijks ontvangt het pensioenfonds je pensioenpremie. Die betaal je voor de helft zelf en de andere helft betaalt je werkgever. Hoeveel premie je precies betaalt, kan veranderen door regels van de overheid of door beslissingen van Cao-partijen. 

Beleggingsbeleid

Alle premies die jij en je werkgever inleggen voor je pensioen, worden belegd totdat je met pensioen gaat. Hoe de pensioenpremies worden belegd wordt vastgesteld in het beleggingsbeleid. 

Duurzaam beleggen

In het beleggingsbeleid staat ook dat we verantwoord beleggen. Dus niet in ondernemingen die bijvoorbeeld controversiële wapens maken of die zich schuldig maken aan kinderarbeid.  

Beleggingskosten en risico’s in balans

Bij de beleggingen kijkt het pensioenfonds naar de kosten, de risico’s en de opbrengst. Die moeten in balans zijn.