Beloningsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds wordt gevormd door 6 niet-uitvoerende bestuursleden, 2 uitvoerende bestuurders en een onafhankelijke voorzitter. De niet-uitvoerende bestuursleden zijn vertegenwoordigers van de brancheorganisatie Koninklijke CBM, vakorganisaties (FNV Bouw, CNV Vakmensen) en de pensioengerechtigden. Zij ontvangen een vergoeding van het pensioenfonds voor hun werkzaamheden.

De 2 uitvoerende bestuursleden zijn professionals. Ook zij ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft daarbij gekozen voor een aanwezigheids-/inspanningsvergoeding op basis van de SER-vacatiegeldregeling met een bepaalde minimumvergoeding per jaar voor uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden.

Ook de onafhankelijke auditcommissie en het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding. Het beloningsbeleid staat meer uitgebreid omschreven in het document dat u hiernaast kunt downloaden.