Financiƫle situatie

Het pensioenfonds beheert je pensioengeld. Gaat het goed met het pensioenfonds, dan gaat het goed met je pensioenkapitaal. Komt het pensioenfonds in de knel, dan kan dat gevolgen hebben voor je pensioengeld. Daarom is het belangrijk om bij te houden hoe Pensioenfonds Meubel er financieel voor staat. 

Dekkingsgraad

Hoe financieel gezond ons fonds is kun je in één oogopslag zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het totale pensioenvermogen van het fonds toereikend is om alle pensioenen (nu en in de toekomst) te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen uitkeren. Om tegenslagen op te vangen bouwen we een extra buffer op. Dat eist de overheid ook van ons. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

Elke maand berekent het pensioenfonds de dekkingsgraad. Omdat de maandelijkse dekkingsgraad door (hoofdzakelijk) veranderende rentestanden en aandelenkoersen erg bewegelijk kan zijn, moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op een andere dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de actuele maandelijkse dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Vanaf januari 2015 publiceert pensioenfonds Meubel deze beleidsdekkingsgraad.

De toezichthouder in ons land op pensioenfondsen is de Nederlandsche Bank (DNB). DNB zorgt ervoor dat pensioenfondsen de zaken financieel op orde hebben en dat zij ingrijpen als de financiele situatie niet toereikend is. DNB berekent daarvoor voor ieder pensioenfonds hoe hoog de dekkingsgraad minimaal moet zijn.

Herstelplan

Per 1 januari 2015 was de dekkingsgraad van Pensioenfonds Meubel niet hoog genoeg. Daarom heeft het fonds een zogeheten ‘herstelplan’ opgesteld en ingediend bij DNB. DNB heeft ons plan eind augustus 2015 goedgekeurd. In het herstelplan staat welke maatregelen we nemen om binnen een periode van maximaal 12 jaar weer financieel gezond te worden. Aan het einde van ieder jaar wordt het herstelplan op basis van de dan geldende omstandigheden en inzichten geëvalueerd en wordt gekeken of op basis van het actuele beleid herstel mogelijk is binnen de wettelijke hersteltermijn (vanaf eind 2016: 10 jaar).

Is dit niet mogelijk en zijn er geen verdere aanpassingen in het beleid mogelijk? Dan moet het fonds besluiten tot een verlaging van de pensioenen. Daarbij heeft het fonds er voor gekozen om deze korting te spreiden over de maximale herstelperiode. Dan wordt de eerste verlaging direct doorgevoerd. Vervolgens wordt aan het einde van het volgende jaren gekeken of (en in hoeverre) de overige kortingen ook noodzakelijk zijn.