Financiƫle situatie

Het pensioenfonds heeft als taak om alle pensioenpremies zorgvuldig te beheren. Zo zorgen we ervoor dat alle pensioenen (nu en later) kunnen worden uitbetaald. Daar komt veel bij kijken. Zo probeert het pensioenfonds slechte tijden op de financiële markt op te vangen. Daarmee willen we voorkomen dat we de pensioenen moeten verlagen. In goede tijden probeert het pensioenfonds uw pensioen juist te verhogen. Kortom, we doen ons uiterste best om het pensioenfonds en daarmee uw pensioen financieel gezond te houden.

Dekkingsgraad

Hoe financieel gezond ons fonds is, kun je in één oogopslag zien aan de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het totale pensioenvermogen van het fonds toereikend is om alle pensioenen (nu en in de toekomst) te kunnen betalen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen uitkeren. Om tegenslagen op te vangen bouwen we een extra buffer op. Dat eist de overheid ook van ons. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

Elke maand berekent het pensioenfonds de dekkingsgraad. Omdat de maandelijkse dekkingsgraad door (hoofdzakelijk) veranderende rentestanden en aandelenkoersen erg bewegelijk kan zijn, moeten pensioenfondsen hun beleid baseren op een andere dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

In de grafiek hierboven ziet u dat de beleidsdekkingsgraad het afgelopen jaar behoorlijk is gestegen. Daarmee zijn we de kritische grens van 104,3% gepasseerd. De kritische grens wordt door De Nederlandsche Bank (DNB) opgelegd en houdt een kleine minimale buffer boven de 100%. Met het passeren van de kritische grens, lijkt het erop dat we de pensioenen voorlopig niet hoeven te verlagen. Voor het (gedeeltelijk) verhogen van de pensioenen is het echter ook nog te vroeg. Dat is pas mogelijk als de dekkingsgraad boven de 110% ligt. Als we dat niveau hebben bereikt, weten we zeker dat we genoeg in kas hebben om een eventuele tegenslag op te vangen zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor de pensioenen.

Herstelplan

Het pensioenfonds heeft de afgelopen jaren zeer lastige tijden gekend. Per 1 januari 2015 was de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds niet hoog genoeg. Daarom heeft het pensioenfonds toen een zogeheten ‘herstelplan’ opgesteld en ingediend bij DNB. In het herstelplan staat welke maatregelen we nemen om weer financieel gezond te worden. DNB heeft ons plan eind augustus 2015 goedgekeurd. Aan het eind van ieder jaar wordt het herstelplan op basis van de dan geldende omstandigheden en inzichten geëvalueerd en waar nodig herzien.

De financiële situatie van het pensioenfonds verbetert stukje bij beetje. Dit zagen we ook al aan de stijging van de beleidsdekkingsgraad in 2017. In het herziene herstelplan van 2017 lezen we dat onze financiële situatie in 2021 volledig is hersteld. Dit is dus ruim binnen de termijn van 10 jaar die we maximaal voor herstel mogen gebruiken. Dat is dus goed nieuws voor jou en je pensioen. Dankzij de verbeterde financiële situatie van het pensioenfonds verwachten we nu dat het vanaf 2020 weer mogelijk is om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen.