Pensioenfonds Meubel is van en voor de meubelbranche. Om te borgen dat de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is aangesloten zo integer mogelijk worden behartigd, heeft het fonds een gedragscode opgesteld.

Hierin staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden moeten naleven in hun handelen binnen en/of buiten het pensioenfonds. De compliance officer ziet toe op de naleving van de gedragscode.